Karmienie piersią a próchnica u niemowląt i małych dzieci – przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Agnieszka Lewicka-Rabska, Anna Felińczak, Karolina Gerreth1/2015/XLIII s. 61–64
Kliknij aby wrócić do spisu treści
61_1_43_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Lewicka-Rabska A., Felińczak A., Gerreth K. Karmienie piersią a próchnica u niemowląt i małych dzieci – przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2015;XLIII(1):61–64.

Karmienie naturalne posiada wiele korzyści w odniesieniu do ogólnego zdrowia dziecka dzięki obecności między innymi czynników immunologicznych i działaniu przeciwbakteryjnemu, przeciwzapalnemu i immunomodulującemu. Ponadto karmienie piersią stymuluje mięśnie wpływając na prawidłowy rozwój układu stomatognatycznego, a w dalszej kolejności także artykulację. Jednakże dane z piśmiennictwa wskazują na różne stanowiska autorów w odniesieniu do związku pomiędzy karmieniem naturalnym a występowaniem próchnicy wczesnej. Celem pracy było przedstawienie informacji na temat wpływu mleka matki na stan zdrowia uzębienia dziecka. Cytowani autorzy podkreślają, że wytyczne dotyczące karmienia niemowląt i małych dzieci nie wskazują jednoznacznego, optymalnego terminu zakończenia karmienia naturalnego. Brak jest również zgodności na temat wpływu przedłużonego karmienia piersią, jako głównego czynnika promującego rozwój próchnicy, z uwagi na znaczną złożoność sytuacji wokół rozszerzania diety oraz cech osobniczych.

Słowa kluczowe: karmienie piersią, próchnica wczesna.

Copyright © 1989–2021 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.