Połowiczy niedorozwój twarzy – przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Renata Turska‑Malinska, Dorota Cudziło1/2015/XLIII s. 71–74
Kliknij aby wrócić do spisu treści
71_1_43_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Turska‑Malinska R., Cudziło D. Połowiczy niedorozwój twarzy – przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2015;XLIII(1):71–74.

Niedorozwój połowiczy twarzy jest wrodzonym zaburzeniem charakteryzującym się asymetrycznym niedorozwojem struktur wywodzących się z I i II łuku gardłowego: żuchwy, szczęki, stawu skroniowo–żuchwowego, kości jarzmowej, skroniowej, ucha zewnętrznego i środkowego oraz tkanek miękkich twarzy. Fenotypowo cechuje się on dużą zmiennością, a towarzyszyć mu mogą w różnym nasileniu także inne wady w obrębie części twarzowej czaszki i innych okolic ciała. Leczenie z reguły jest wieloletnie i wymaga interdyscyplinarnej współpracy

Słowa kluczowe: połowiczy niedorozwój twarzy, leczenie zespołowe wad wrodzonych.

Copyright © 1989–2021 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.