Współczesne poglądy na temat leczenia aft nawracających – przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Izabela Tyszkiewicz, Zbigniew Kozłowski1/2015/XLIII s. 83–88
Kliknij aby wrócić do spisu treści
83_1_43_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Tyszkiewicz I., Kozłowski Z. Współczesne poglądy na temat leczenia aft nawracających – przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2015;XLIII(1):83–88.

Afty nawracające są częstym schorzeniem błony śluzowej jamy ustnej, dotyczącym 5–20% populacji. Etiologia jest wieloczynnikowa, nadal nie w pełni zrozumiała. Zmiany powodują dolegliwości bólowe, utrudniając spożywanie pokarmów, mówienie, połykanie. Leczenie jest głównie objawowe. Ma na celu złagodzenie bólu i przyspieszenie gojenia. Możemy je podzielić na miejscowe oraz ogólne. W pracy przedstawiono współczesne poglądy na temat leczenia RAS w zależności od nasilenia objawów schorzenia. Omówiono preparaty obecnie dostępne w polskich aptekach o działaniu miejscowym, stosowane w leczeniu; przeanalizowano ich skład, podano dawkowanie. Poruszono również temat leczenia ogólnego oraz laseroterapii.

Słowa kluczowe: afty nawracające, leczenie.

Copyright © 1989–2021 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.