Utrata twardych tkanek zębów niepróchnicowego pochodzenia w aspekcie erozji

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Anna Walerczyk, Elżbieta Paszyńska, Anna Surdacka1/2015/XLIII s. 89–96
Kliknij aby wrócić do spisu treści
89_1_43_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Walerczyk A., Paszyńska E., Surdacka A. Utrata twardych tkanek zębów niepróchnicowego pochodzenia w aspekcie erozji. Dental Forum. 2015;XLIII(1):89–96.

Utrata twardych tkanek, związana z procesem chemicznego rozpuszczania i mechanicznego ścierania, staje się ważnym problemem współczesnej stomatologii. Świadomość powagi problemu wśród pacjentów oraz czujność diagnostyczna wśród lekarzy dentystów są niezmiernie istotne we wdrożeniu wczesnego planu profilaktycznego lub leczniczego. Terapia późno rozpoznanej, rozległej utraty twardych tkanek zębowych na skutek erozji, abrazji, atrycji czy abfrakcji, stwierdzona u dorosłych pacjentów, przysparza klinicystom wiele trudności. Następstwem przewlekle postępującej utraty twardych tkanek są często: utrata wysokości zwarcia, wtórne problemy ortodontyczne, problemy estetyczne oraz funkcjonalne. Leczenie wiąże się z długotrwałą diagnostyką i często interdyscyplinarną, kosztowną rehabilitacją całego układu stomatognatycznego. Celem pracy jest przegląd doniesień dotyczących częstości występowania ubytków niepróchnicowych w wieku rozwojowym, z uwzględnieniem ich etiologii, czynników ryzyka oraz sposobów profilaktyki i metod leczenia

Słowa kluczowe: niepróchnicowa utrata twardych tkanek, dzieci, wiek rozwojowy, czynniki ryzyka.

Copyright © 1989–2021 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.