Dzieci jako ofiary przemocy w rodzinie

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Marta Mozol‑Jursza, Elżbieta Paszyńska, Agata Osińska, Andrzej Rajewski, Agnieszka Słopień2/2014/XLII s. 63–68
Kliknij aby wrócić do spisu treści
63_2_42_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Mozol‑Jursza M., Paszyńska E., Osińska A., Rajewski A., Słopień A. Dzieci jako ofiary przemocy w rodzinie. Dental Forum. 2014;XLII(2):63–68.

W artykule przedstawiono fizyczne i emocjonalne skutki przemocy domowej wobec dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu stomatologicznego. Celem pracy jest opisanie zjawiska maltretowania nieletnich w Polsce, jego form, skali, objawów i skutków oraz określenie roli lekarza i lekarza dentysty w zapobieganiu temu zjawisku. Stosowaną metodą badawczą była analiza piśmiennictwa naukowego dotyczącego tego tematu. Opisano charakterystyczne obrażenia, powstające w wyniku stosowania przemocy oraz postawy opiekuna stosującego przemoc wobec maltretowanego dziecka, które można zaobserwować w gabinecie lekarskim. Omówiono emocjonalne konsekwencje maltretowania. Przedstawiono kryteria diagnostyczne zespołu stresu pourazowego oraz inne skutki psychologiczne i psychopatologiczne maltretowania. Na podstawie przeanalizowanych źródeł wnioskuje się, że rola lekarzy pierwszego kontaktu (w tym lekarza dentysty) w wykrywaniu maltretowania i zapobieganiu mu jest znacząca. W określonych sytuacjach lekarz i lekarz dentysta ma obowiązek złożenia wniosku do prokuratury w związku z podejrzeniem stosowania przemocy wobec małoletniego pacjenta.

Słowa kluczowe: maltretowanie, dziecko, przemoc w rodzinie, lekarz stomatolog.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.