Szumy uszne, diagnostyka i terapia na podstawie wybranego piśmiennictwa – doniesienia wstępne

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Małgorzata Kozak, Małgorzata Chruściel‑Nogalska, Halina Ey‑Chmielewska2/2014/XLII s. 85–88
Kliknij aby wrócić do spisu treści
85_2_42_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Kozak M., Chruściel‑Nogalska M., Ey‑Chmielewska H. Szumy uszne, diagnostyka i terapia na podstawie wybranego piśmiennictwa – doniesienia wstępne. Dental Forum. 2014;XLII(2):85–88.

Na podstawie wybranego piśmiennictwa przedstawiono przegląd aktualnych doniesień dotyczący definicji, diagnostyki i terapii szumów usznych. Szumy uszne (tinnitus) są to przykre wrażenia dźwiękowe odbierane przez pacjenta w jednym lub w obu uszach, przy braku bodźca akustycznego w otoczeniu. Mają charakter uciążliwy i mogą towarzyszyć różnym procesom chorobowym, które zagrażają zdrowiu oraz dobremu samopoczuciu, często niekorzystnie wpływając na jakość życia, nie tylko chorego, ale i rodziny. Prawdopodobieństwo pojawienia się szumów usznych wzrasta wraz z wiekiem. Jest to proces złożony, wielowymiarowy, o zróżnicowanej etiopatogenezie. W pracy zwrócono uwagę na pojawianie się szumów usznych w przypadku mniej lub bardziej zaawansowanych dysfunkcji stawu skroniowo‑żuchwowego. Zmiana położenia głowy lub głów żuchwy w stawach skroniowo‑żuchwowych, spowodowana wzrostem napięcia mięśni żwaczy lub nieprawidłową relacją przestrzenną układu ząb‑ząb, może być przyczyną zaburzeń w okolicy zakrążkowej. Omówiono współczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w leczeniu szumów usznych.

Słowa kluczowe: szumy uszne, zaburzenia stawu skroniowo‑żuchwowego.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.