Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Ocena potencjału diagnostycznego śliny – w aspekcie chorób przyzębia oraz zmian w obrębie śródbłonka naczyniowego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Jakub Dyba, Marcin Lenkowski, Anna Surdacka1/2017/XLV s. 21–25
Kliknij aby wrócić do spisu treści
21_1_45_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2017.2

Fraza do cytowania: Dyba J., Lenkowski M., Surdacka A. Ocena potencjału diagnostycznego śliny – w aspekcie chorób przyzębia oraz zmian w obrębie śródbłonka naczyniowego. Dental Forum. 2017;XLV(1):21–25. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2017.2.

Obserwowany od kilku dekad postęp technologiczny znajduje swoje odbicie we wszystkich gałęziach medycyny. Wywierając ogromny wpływ na rozwój diagnostyki oraz nowych metod leczenia, znacząco przyczynia się do poprawy jakości oraz długości życia pacjentów. Stomatologia jest dziedziną, w której zmiany te są szczególnie widoczne, co skłania lekarzy dentystów do interdyscyplinarnego podejścia do pacjenta oraz wysunięcia obszaru zainteresowania poza jamę ustną. Coraz częściej podkreśla się rolę dentysty jako lekarza pierwszego kontaktu przy wykrywaniu objawów chorób ogólnoustrojowych w jamie ustnej. Ślina, niegdyś uznawana za małowartościową wydzielinę, w świetle najnowszych badań może posłużyć jako nośnik informacji o stanie całego organizmu. Wykorzystywana między innymi do oceny poziomu hormonów, cytokin prozapalnych, leków oraz przeciwciał, stanowi obecnie łatwo dostępny i niezwykle wartościowy materiał diagnostyczny. Prosty oraz nieinwazyjny sposób pozyskiwania sprawia, że ocena składu śliny może stać się alternatywną metodą dla standardowych badań laboratoryjnych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie w oparciu o najnowsze piśmiennictwo potencjalnych możliwości wykorzystania śliny w diagnostyce chorób przyzębia oraz zmian w obrębie śródbłonka naczyniowego jako czynnika diagnostycznego chorób układu sercowo‑naczyniowego.

Słowa kluczowe: ślina, śródbłonek naczyniowy, choroby przyzębia.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.