Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Wydanie 1/2017/XLVLista artykułów zamieszczonych w numerze. Kliknij manuskrypt aby zobaczyć jego streszczenie lub pobierz pełną treść pracy w wersji elektronicznej (plik PDF).

Cyfrowa wersja wydania (plik PDF): 1_45_2017.pdf

Strony Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
11–20 Ocena prawdopodobieństwa klinicznej skuteczności terapii empirycznej zakażeń grzybiczych błony śluzowej jamy ustnej
Mariusz Bochniak, Aida Kusiak
11_1_45_2017.pdf
21–25 Ocena potencjału diagnostycznego śliny – w aspekcie chorób przyzębia oraz zmian w obrębie śródbłonka naczyniowego
Jakub Dyba, Marcin Lenkowski, Anna Surdacka
21_1_45_2017.pdf
27–34 Analiza zaburzeń zgryzu u uczniów powiatu kolskiego
Agnieszka Sikorska, Kornela Cieślik, Teresa Matthews-Brzozowska
27_1_45_2017.pdf
35–41 Wpływ nawyków higienicznych i dietetycznych na stan zdrowia jamy ustnej u młodzieży liceów patronackich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – badanie ankietowe i kliniczne
Kacper Nijakowski, Mateusz Pelec, Maria Człapowska, Anna Kurhańska-Flisykowska, Anna Surdacka
35_1_45_2017.pdf
43–49 Współczesne osiągnięcia w dostarczaniu fluorku w stomatologii klinicznej
John W. Nicholson
43_1_45_2017.pdf
51–56 Metody oceny integracji implantów zębowych z tkanką kostną – przegląd piśmiennictwa
Małgorzata Bielińska, Ryszard Koczorowski
51_1_45_2017.pdf
57–64 Zakończenie wzrostu kości czaszki trzewnej a termin implantacji w strefie estetycznej – przegląd systematyczny
Paweł D. Fudalej, Piotr S. Fudalej
57_1_45_2017.pdf
65–70 Zaburzenia rozwojowe szkliwa i ich związek z występowaniem próchnicy zębów – przegląd piśmiennictwa
Magdalena Ogińska, Justyna Opydo-Szymaczek
65_1_45_2017.pdf
71–76 Wady i zalety wypełniania kanałów gutaperką termoplastyczną – przegląd piśmiennictwa
Anna Gmerek, Mariusz Lipski
71_1_45_2017.pdf
77–82 Zastosowanie protez typu overdenture wspartych na belkach w leczeniu bezzębia żuchwy
Małgorzata Idzior-Haufa, Wiesław Hędzelek
77_1_45_2017.pdf
83–87 Biomarkery choroby Alzheimera w ślinie – przegląd piśmiennictwa
Marta Bekalarska-Dębek, Marzena Dąbrowska, Anna Surdacka
83_1_45_2017.pdf
89–96 Augmentacja kości z wykorzystaniem mezenchymalnych komórek macierzystych – przegląd piśmiennictwa
Rafał Brożek, Maciej Kurpisz, Ryszard Koczorowski
89_1_45_2017.pdf
97–104 Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą piezohydrodynamiczną z modyfikacją własną – opis przypadków
Grzegorz Ziętek, Ryszard Koczorowski
97_1_45_2017.pdf
105–112 Rehabilitacja protetyczna pacjenta z zespołem Kelly’ego – opis przypadku
Sebastian Farmas, Andrzej Gala
105_1_45_2017.pdf
113–116 Reinkluzja zęba 55 zaobserwowana w badaniu metodą tomografii stożkowej – opis przypadku
Katarzyna Denkiewicz, Bartosz Samczyk, Tomasz Tomaszewski, Ingrid Różyło-Kalinowska
113_1_45_2017.pdf
117–118 Odsłonięcie tablicy upamiętniającej profesora Rudolfa Sarrazina
Małgorzata Idzior-Haufa
117_1_45_2017.pdf
119–121 Rudolf Willi Sarrazin (1906–1974)
Ryszard Koczorowski
119_1_45_2017.pdf
Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.