Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Analiza zaburzeń zgryzu u uczniów powiatu kolskiego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Agnieszka Sikorska, Kornela Cieślik, Teresa Matthews-Brzozowska1/2017/XLV s. 27–34
Kliknij aby wrócić do spisu treści
27_1_45_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2017.3

Fraza do cytowania: Sikorska A., Cieślik K., Matthews-Brzozowska T. Analiza zaburzeń zgryzu u uczniów powiatu kolskiego. Dental Forum. 2017;XLV(1):27–34. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2017.3.

Wstęp. W Polsce częstość występowania wad zgryzowo‑zębowych wśród dzieci i młodzieży jest wysoka oraz zróżnicowana i kształtuje się w przedziale od 36,7% do 79%. Do najczęściej występujących chorób narządu żucia zalicza się wady zgryzu, co wskazuje na rangę zagadnienia, zważywszy na fakt, iż wśród nastolatków problem ten jest coraz bardziej przez nich zauważalny i wywołuje potrzebę korzystania z wizyt w gabinecie ortodontycznym celem poprawy samooceny oraz wzrostu poczucia własnej wartości. Cel. Celem pracy była analiza występowania zaburzeń zwarciowych wg klas Angle’a oraz nieprawidłowości zębowych u dzieci 12- i 13-letnich wschodniej Wielkopolski. Materiał i metody. Badaniu poddano grupę 76 dzieci obojga płci w wieku 12 i 13 lat, uczęszczających do jednej ze szkół powiatu kolskiego w Wielkopolsce. Dzieci w wieku 12 lat (37 osób) i 13 lat (39 osób) zbadano pod kątem występowania wad zgryzu i nieprawidłowości zębowych, takich jak: ektopia, transpozycja, retruzja, protruzja, mesoinklinacja, distoinklinacja, palatopozycja, westibulopozycja, rotacja, reinkluzja, ząb zatrzymany, ząb przetrwały oraz występowania lub braku stłoczeń w odcinku przednim, oddzielnie dla górnego i dolnego łuku zębowego, a także zależności wad w oparciu o klasę Angle’a. Wyniki. Prawidłowy zgryz mieszczący się w granicach normy stwierdzono zaledwie u 18,9% badanych, tzn. u 81,1% odnotowano nieprawidłowości. Wśród 12-latków najwyższy odsetek stanowiły wady dotylne, bo aż 70,3%, z czego spośród 16 dziewcząt dotyczyły one 88,9%, natomiast wśród 10 chłopców wystąpiły one w 52,6%. Następną grupę pod kątem wielkości występowania stanowiły wady pionowe 29,7% – odpowiednio u 5 dziewcząt (27,8%), u 6 chłopców 31,6% i wady poprzeczne 13,5% – odpowiednio u 3 dziewcząt (16,7%) oraz u 2 chłopców 10,5%. Wnioski. Częstość występowania wad zgryzu u dzieci w wieku szkolnym w grupie 12- i 13-latków we wschodniej Wielkopolsce była wysoka, z przewagą wad zgryzu u dzieci 12-letnich.

Słowa kluczowe: wady zgryzu, nieprawidłowości zębowe, klasa Angle’a, dzieci.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.