Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Metody oceny integracji implantów zębowych z tkanką kostną – przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Małgorzata Bielińska, Ryszard Koczorowski1/2017/XLV s. 51–56
Kliknij aby wrócić do spisu treści
51_1_45_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2017.6

Fraza do cytowania: Bielińska M., Koczorowski R. Metody oceny integracji implantów zębowych z tkanką kostną – przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2017;XLV(1):51–56. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2017.6.

Rehabilitacja narządu żucia przy użyciu implantów dentystycznych jest jedną z najnowocześniejszych metod terapii rekonstrukcyjnej o wysokim odsetku powodzenia. Determinantą sukcesu terapii implantoprotetycznej jest między innymi osiągnięcie stabilności wszczepów śródkostnych. Ocena stabilizacji implantów stanowi zatem ważną procedurę zabiegową, ułatwiając lekarzowi podjęcie decyzji o obciążeniu wszczepów odbudową protetyczną i minimalizując ryzyko niepowodzenia leczenia. Celem pracy jest przedstawienie czynników wpływających na stabilizację pierwotną wszczepu oraz prezentacja najpopularniejszych metod oceny stabilizacji wszczepów śródkostnych.

Słowa kluczowe: osteointegracja, stabilizacja pierwotna, stabilizacja wtórna, sukces implantologiczny.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.