Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Zaburzenia rozwojowe szkliwa i ich związek z występowaniem próchnicy zębów – przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Magdalena Ogińska, Justyna Opydo-Szymaczek1/2017/XLV s. 65–70
Kliknij aby wrócić do spisu treści
65_1_45_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2017.8

Fraza do cytowania: Ogińska M., Opydo-Szymaczek J. Zaburzenia rozwojowe szkliwa i ich związek z występowaniem próchnicy zębów – przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2017;XLV(1):65–70. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2017.8.

W ostatnich latach pojawiło się wiele doniesień na temat etiologii i epidemiologii defektów rozwojowych szkliwa. Część tych zmian ma bowiem poważne implikacje kliniczne, stanowiąc problem estetyczny i funkcjonalny, a także obniżając odporność tkanek zębów na szkodliwe czynniki środowiska. Szeroko dyskutowane jest zagadnienie wpływu zaburzeń rozwojowych szkliwa na ryzyko rozwoju próchnicy zębów. Niektórym rodzajom defektów, takim jak hipomineralizacja trzonowcowo‑siekaczowa czy hipoplazje szkliwa, przypisuje się zwiększanie ryzyka próchnicy, podczas gdy zmianom o charakterze łagodnej fluorozy zazwyczaj towarzyszy niższa podatność na próchnicę. W pracy, na podstawie dostępnego piśmiennictwa, scharakteryzowano różne grupy enamelopatii, z uwzględnieniem danych na temat ich związku z rozwojem próchnicy zębów.

Słowa kluczowe: zaburzenia rozwojowe szkliwa, hipomineralizacja, hipoplazja, próchnica zębów.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.