Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Obturacyjny bezdech senny (OBS) w powiązaniu z terapią ortodontyczną – przegląd polskiego piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Marta Malińska, Teresa Matthews-Brzozowska2/2020/XLVIII s. 108–110
Kliknij aby wrócić do spisu treści
108_2_48_2020.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2020.17

Fraza do cytowania: Malińska M., Matthews-Brzozowska T. Obturacyjny bezdech senny (OBS) w powiązaniu z terapią ortodontyczną – przegląd polskiego piśmiennictwa. Dental Forum. 2020;XLVIII(2):108–110. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2020.17.

Obturacyjny bezdech senny (OBS) często wiąże się z problemami ortodontycznymi, laryngologicznymi i ogólnoustrojowymi. Ma szczególny wpływ na rozwój części twarzowej czaszki u dzieci oraz na ich rozwój psychoruchowy. U ludzi starszych może znacznie utrudniać codzienne funkcjonowanie oraz prowadzić do groźnych powikłań i chorób. Cel. Celem pracy jest przedstawienie problemu obturacyjnego bezdechu sennego ujętego w polskim piśmiennictwie. Materiał i metody. Przeanalizowano 30 artykułów z ostatnich szesnastu lat dotyczących tematyki obturacyjnego bezdechu sennego. Do przeglądu piśmiennictwa włączono 4 prace z ostatniego pięciolecia. Wyniki. Autorzy analizowanych doniesień wykazali silny związek występowania OBS z chorobami ogólnoustrojowymi oraz z wadami części twarzowej czaszki. Diagnostykę zaburzeń górnych dróg oddechowych przeprowadzono na podstawie tomografii komputerowej i zdjęć cefalometrycznych. Wnioski. Zespół obturacyjnego bezdechu sennego wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Lekarz ortodonta może wesprzeć wstępną diagnostykę oraz skierować pacjenta na odpowiednie leczenie – laryngologiczne lub chirurgiczne.

Słowa kluczowe: obturacyjny bezdech senny – OBS, cefalometria, wady zębowo-zgryzowe, obrazowanie radiologiczne.

Copyright © 1989–2022 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.