Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Stabilność posturalna u pacjentów ze zdrowymi stawami skroniowo‑żuchwowymi — badania wstępne

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Weronika Kawałkiewicz1/2019/XLVII s. 11–16
Kliknij aby wrócić do spisu treści
11_1_47_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2019.1

Fraza do cytowania: Kawałkiewicz W. Stabilność posturalna u pacjentów ze zdrowymi stawami skroniowo‑żuchwowymi — badania wstępne. Dental Forum. 2019;XLVII(1):11–16. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2019.1.

Wstęp. Badania posturograficzne pozwalają na rejestrację a następnie analizę parametrów takich jak prędkość, powierzchnia oraz długość ścieżki rzutu środka ciężkości ciała. Znajdują one szerokie zastosowanie w badaniach dotyczących wpływu starzenia na stabilność posturalną, w badaniach dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym czy też u osób dotkniętych choroba Parkinsona. Problemy z utrzymaniem równowagi najczęściej wynikają z zaburzeń układu nerwowego. Jednak wpływ na stabilność posturalną mogą mieć również stawy skroniowo‑żuchwowe. Cel. Celem przeprowadzonych badań było wyznaczenie zakresów prędkości, zakreślanej powierzchni oraz długości ścieżki za pomocą platformy posturograficznej u osób ze zdrowymi stawami skroniowo‑żuchwowymi. Materiał i metody. Zastosowana została platforma posturograficzna ICS Balance Platform, która pozwoliła na wyznaczenie parametrów tj. prędkość, długość ścieżki oraz zakreślona powierzchnia. Wyniki. Przedstawione zostały wyniki dla osób posiadających zdrowe stawy skroniowo‑żuchwowe. Analizie poddane zostały prędkość, długość ścieżki ora zakreślona powierzchnia.

Słowa kluczowe: stabilność posturalna, posturograf, stawy skroniowo‑żuchwowe, dysfunkcje stawów skroniowo‑żuchwowych.

Copyright © 1989–2022 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.