Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Satysfakcja pacjenta ze świadczeń stomatologicznych

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Cieślik Kornela, Anna Surdacka1/2019/XLVII s. 36–40
Kliknij aby wrócić do spisu treści
36_1_47_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2019.5

Fraza do cytowania: Kornela C., Surdacka A. Satysfakcja pacjenta ze świadczeń stomatologicznych. Dental Forum. 2019;XLVII(1):36–40. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2019.5.

Kluczową rolę w ocenie jakości z usług stomatologicznych odgrywa satysfakcja pacjenta i jej monitorowanie. Jednym z elementów powodzenia leczenia jest zadowolenie pacjenta z udzielonego świadczenia, ocena czynników wpływających na satysfakcję, jak również dobór właściwego narzędzia umożliwiającego jej pomiar. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na: rosnącą świadomość pacjentów z udzielanych świadczeń stomatologicznych, czynniki wpływające na satysfakcję, jak również podejmowanie przez kadrę zarządzającą podmiotami leczniczymi działań dla zapewnienia jakości usług stomatologicznych. W odniesieniu do jakości usług stomatologicznych rośnie świadomość pacjentów w odniesieniu do przestrzegania ich praw, jako pacjenta, jak również coraz większego znaczenia nabierają umiejętności prawidłowej komunikacji, pomiędzy pacjentem a personelem medycznym. Pacjenci oczekują informacji przekazanej dla nich w sposób zrozumiały i czytelny.

Słowa kluczowe: usługi stomatologiczne, jakość usług stomatologicznych, satysfakcja pacjenta.

Copyright © 1989–2022 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.