Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Od Redaktora NaczelnegoSzanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Dental Forum, który inicjuje współpracę międzyuczelnianą.
Zapraszamy studentów wszelkich kierunków lekarsko-dentystycznych oraz specjalności stomatologicznych do nadsyłania prac kazuistycznych.

Miło mi poinformować, że od 2020 roku zostałam wybrana Redaktorem Naczelnym  DF,  czasopisma  z  ogromną  tradycją,  co  poczytuję  sobie  za  zaszczyt. Niech mi będzie wolno podziękować moim poprzednikom.

Redaktor naczelna
Marzena Wyganowska
Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.