Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Wydanie 2/2019/XLVIILista artykułów zamieszczonych w numerze. Kliknij manuskrypt aby zobaczyć jego streszczenie lub pobierz pełną treść pracy w wersji elektronicznej (plik PDF).

Cyfrowa wersja wydania (plik PDF): 2_47_2019.pdf

Strony Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
77–81 Występowanie zaburzeń oddechowych, szkodliwych nawyków i dysfunkcji narządu żucia u dzieci szkolnych z nadwagą i otyłością
Renata Turska‑Malińska, Teresa Matthews‑Brzozowska
77_2_47_2019.pdf
82–84 Wpływ otyłości na częstość występowania wad zgryzu u dzieci
Renata Turska‑Malińska, Teresa Matthews‑Brzozowska
82_2_47_2019.pdf
85–90 Analiza telerentgenogramów dzieci z zespołem Downa
Joanna Kurpik, Maja Matthews‑Kozanecka
85_2_47_2019.pdf
91–99 Rozwój żuchwowego obszaru spojenia żuchwy u ludzi
Marzena Wyganowska‑Świątkowska
91_2_47_2019.pdf
100–104 Metody usuwania złamanych narzędzi z kanałów korzeniowych — opis przypadków i przegląd piśmiennictwa
Wojciech Eliasz, Marta Mrall-Wechta, Anna Surdacka
100_2_47_2019.pdf
105–109 Pacjent z hemofilią w gabinecie stomatologicznym — przegląd piśmiennictwa
Sylwia Budnik, Natalia Potempa, Anna Surdacka
105_2_47_2019.pdf
110–112 Zgryz a postura ciała
Patrycja Przybylska, Przemysław Kopczyński, Teresa Matthews‑Brzozowska
110_2_47_2019.pdf
113–119 Compliance, adherence, concordance, medical recollination — czyli jak poprawić efektywność i bezpieczeństwo leczenia stomatologicznego
Łukasz Lewkowicz, Jacek Kasperski, Magdalena Wyszyńska, Martyna Waliczek, Przemysław Nowak
113_2_47_2019.pdf
120–125 Rehabilitacja protetyczna pacjenta z uzębieniem resztkowym z wykorzystaniem systemu Rhein 83 — opis przypadku
Agata Kolenda, Rafał Ziarkowski
120_2_47_2019.pdf
125–129 Kompleksowe fizjoterapeutyczne podejście do pacjenta z dysfunkcjami aparatu ruchu, żucia i mowy
Renata Śleboda, Patrycja Rąglewska, Jan Pyska
125_2_47_2019.pdf
130–131 Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Szkoleniowa „Wielopłaszczyznowe ujęcie estetyki twarzy” — sprawozdanie
Teresa Matthews‑Brzozowska
130_2_47_2019.pdf
132–133 Część studencka Międzynarodowej Konferencji Naukowo‑Szkoleniowej „Wielopłaszczyznowe ujęcie estetyki twarzy” — raport
Oskar Komisarek
132_2_47_2019.pdf
Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.