Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Wydanie 2/2015/XLIIILista artykułów zamieszczonych w numerze. Kliknij manuskrypt aby zobaczyć jego streszczenie lub pobierz pełną treść pracy w wersji elektronicznej (plik PDF).

Cyfrowa wersja wydania (plik PDF): 2_43_2015.pdf

Strony Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
11–16 Ocena progu elektropobudliwości miazgi zębów u pacjentów powyżej 55. roku życia
Katarzyna Barczak, Monika Szmidt, Agnieszka Witek, Jadwiga Buczkowska‑Radlińska
11_2_43_2015.pdf
17–24 Zasady stosowania stałych uzupełnień protetycznych u pacjentów ze schorzeniami przyzębia na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych
Andrzej Gala, Edyta Furtak, Grażyna Wiśniewska
17_2_43_2015.pdf
25–29 Ocena właściwości grzybobójczych wybranych preparatów stosowanych do płukania kanałów korzeniowych zębów
Katarzyna Kot, Magdalena Kaczała, Mariusz Lipski
25_2_43_2015.pdf
31–34 Częstość występowania zespołu pieczenia jamy ustnej u pacjentów Poradni Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na podstawie 9-letniej obserwacji
Lech Marciszyn, Aida Kusiak
31_2_43_2015.pdf
35–41 Wpływ rodzaju źródła światła na efekty termiczne generowane podczas reakcji polimeryzacji kompozytu płynnego przeznaczonego do techniki „bulk fill”
Sebastian Pryliński, Joanna Kleczewska, Kinga Bociong, Agnieszka Pacyk, Monika Domarecka, Jerzy Sokołowski
35_2_43_2015.pdf
43–48 Wykorzystanie kamery termowizyjnej nowej generacji do oceny wpływu sił ortodontycznych na dziąsło
Anna Wojtaszek‑Słominska, Aida Kusiak, Monika Sawicka, Roman Smierzchalski, Dariusz Swistulski, Ariel Dzwonkowski, Tomasz Barnert
43_2_43_2015.pdf
49–56 Zachowania prozdrowotne 12- i 13-letnich dzieci łódzkich objętych miejskim programem profilaktyki próchnicy
Agnieszka Bruzda‑Zwiech, Joanna Szczepańska, Aleksandra Hilt, Magdalena Wochna‑Sobańska
49_2_43_2015.pdf
57–62 Wpływ górnej protezy całkowitej i środków adhezyjnych na odczuwanie smaku
Olaf Gruca, Dominika Janas, Anna Kubica, Maciej Masny, Irena Mospan, Maciej Pluciński, Jacek Kasperski
57_2_43_2015.pdf
63–66 Ocena preparatu ślinozastępczego Biotene u pacjentów z suchością jamy ustnej
Magdalena Jaroszuk-Rogal, Anita Ilków, Magdalena Szymczyk, Magdalena Ożóg, Jacek Kasperski
63_2_43_2015.pdf
67–74 Współczesne możliwości odbudowy uzębienia u starszych bezzębnych pacjentów
Ryszard Koczorowski, Jolanta Sielska
67_2_43_2015.pdf
75–84 Przegląd metod badania zmian erozyjnych zębów
Tomasz Stefański, Piotr Malara, Anna Kloc‑Ptaszna, Lidia Postek‑Stefańska
75_2_43_2015.pdf
85–92 Przegląd technik i współczesnych możliwości irygacji kanałów korzeniowych
Hubert Gołąbek, Patrycja Duszkiewicz, Aneta Szutowska, Ewelina Mielko, Izabela Strużycka
85_2_43_2015.pdf
93–98 Wypełnienie wsteczne kanałów korzeniowych po resekcji wierzchołka korzenia – przegląd piśmiennictwa
Michał Heigelmann, Anna Wędrychowicz‑Welman, Adrian Szafiński, Tomasz Kuszczak
93_2_43_2015.pdf
99–102 Promowanie zdrowia jamy ustnej dzieci przedszkolnych – materiały edukacyjne
Maria Borysewicz‑Lewicka, Karolina Gerreth, Piotr Gmerek
99_2_43_2015.pdf
103–110 Zastosowanie elastycznych materiałów do wyścieleń protez ruchomych w leczeniu bezzębnych pacjentów w wieku podeszłym
Rafał Brożek
103_2_43_2015.pdf
111–114 Wybrane metody chirurgicznego leczenia mnogich recesji dziąsłowych – opis przypadków
Tomasz Kuszczak, Jakub Dyba, Kamila Gryniewicz
111_2_43_2015.pdf
115–121 Odległe leczenie endodontyczne zębów stałych u osób dorosłych po złamaniu poprzecznym korzeni – opis przypadków
Magdalena Czarnek‑Małaczyńska, Agnieszka Borucka‑Rostek, Hanna Napiontek‑Kubanek
115_2_43_2015.pdf
123–124 Natychmiastowa implantacja i obciążenie implantów w strefie estetycznej
Tiziano Testori, Fabio Scutella
123_2_43_2015.pdf
125–126 Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI – sprawozdanie
Monika Żmuda
125_2_43_2015.pdf
127–128 Sprawozdanie z Zebrania Członków Sekcji Polskiej Akademii Pierre Faucharda
Zbigniew Klimek
127_2_43_2015.pdf
Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.