Od Redaktora NaczelnegoSzanowni Państwo,

W końcu sierpnia tego roku w Istambule odbył się coroczny Światowy Kongres Dentystyczny – FDI (Federation Dentaire Internationale), który podsumowywał osiągnięcia i potrzeby w zakresie światowej stomatologii. Niewielka grupa osób z Polski miała okazję uczestniczyć w tym imponującym wydarzeniu z blisko 12. tysiącami uczestników. Pomimo dynamicznego rozwoju dziedzin dentystycznych na różnych płaszczyznach prezentowanych zarówno w sesjach naukowych, jak i na ogromnej wystawie ukazało się po kongresowe podsumowanie zatytułowane „Smutne reminiscencje z kongresu”. Dr Denis Bourgeois z Francji podkreślił na podstawie epidemiologicznych badań ESCARTEL wzrost powszechnego występowania różnych innych problemów stomatologicznych oprócz próchnicy. Dr Phillipe Rusca prezes ERO FDI (European Regional Organization of Word Dental Federation) wskazał na zróżnicowane problemy stomatologii w Europie Wschodniej i Zachodniej podkreślając m.in., że o ile w pierwszej istnieje potrzeba dużych działań w zakresie podstawowej profilaktyki, to w krajach zachodnich zaczyna być problemem starzejące się społeczeństwo. Choć każde z 36 państw stowarzyszonych w ERO posiada własne regulacje w zakresie podyplomowego szkolenia, to stałe doskonalenie zawodowe lekarzy dentystów w większości krajów europejskich jest obowiązkowe, bowiem wymusza to szybki rozwój naszej zawodowej branży. Ustosunkował się także do kwestii wybielania zębów, stażu podyplomowego, pozycji lekarzy dentystów w samorządowych organizacjach medycznych. Coroczne raporty krajowe pozwoliły panu Rusca na stwierdzenie, iż w Polsce poziom finansowania usług medycznych przez sektor publiczny jest dalece niewystarczający. Miło było natomiast usłyszeć, że dr Anna Lella prezes–elekt ERO FDI czyni duże wysiłki i znakomicie reprezentuje interesy polskich stomatologów na forum międzynarodowym. Być może nasz kraj będzie miał okazję zorganizować kongres FDI w najbliższych latach, co byłoby niezwykłym wydarzeniem medycznym w skali światowej.

Prof. zw. dr hab. Ryszard Koczorowski

Copyright © 1989–2016 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.