Sekwencja Pierre Robin: opis przypadku

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Joanna Krokos, Paulina Puacz‑Matuszek2/2014/XLII s. 99–101
Kliknij aby wrócić do spisu treści
99_2_42_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Krokos J., Puacz‑Matuszek P. Sekwencja Pierre Robin: opis przypadku. Dental Forum. 2014;XLII(2):99–101.

Wstęp. Sekwencja Pierre Robin (Pierre Robin Sequence, PRS) jest zaburzeniem rozwojowym powstałym na skutek malformacji I łuku skrzelowego. Etiologia PRS nie jest do końca poznana, brane są pod uwagę zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Objawy PRS (małożuchwie, dotylne przemieszczenie języka oraz rozszczep podniebienia) są czynnikami mającymi znaczący wpływ na prawidłowy rozwój dziecka, a stopień ich nasilenia determinuje zarówno sposób leczenia, jak i jego efekty. Cel. Celem pracy jest opis przypadku 5-letniego pacjenta ze stwierdzonym PRS. Materiał i metody. Przeprowadzono badanie kliniczne jamy ustnej pacjenta, wykonano zdjęcie rentgenowskie pantomograficzne. Wyniki. Widoczne zmiany w rysach twarzy, nieznacznie zaznaczony ptasi profil, blizna po operacji podniebienia miękkiego, choroba próchnicowa. Wnioski. W przebiegu leczenia oraz opieki nad pacjentem z PRS konieczne są długoterminowe monitorowanie oraz podejście interdyscyplinarne.

Słowa kluczowe: Sekwencja Pierre Robin, rozszczep podniebienia, małożuchwie.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.