Kompleksowe leczenie popromiennego ubytku tkanek okolicy czołowej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Krzysztof Osmola, Bartosz Mańkowski, Bartosz Kopaczewski, Joanna Bilska‑Stokłosa, Maria Bilińska1/2016/XLIV s. 83–86
Kliknij aby wrócić do spisu treści
83_1_44_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.14

Fraza do cytowania: Osmola K., Mańkowski B., Kopaczewski B., Bilska‑Stokłosa J., Bilińska M. Kompleksowe leczenie popromiennego ubytku tkanek okolicy czołowej. Dental Forum. 2016;XLIV(1):83–86. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.14.

Celem pracy jest prezentacja poglądów na temat postępowania chirurgicznego w leczeniu popromiennych ubytków tkankowych okolicy czołowej. Popromienne zmiany martwicze okolicy czołowej poza zniszczeniem tkanek powodują dolegliwości bólowe i poważne zaburzenia estetyczne doprowadzające do znacznego pogorszenia jakości życia chorych, a ich leczenie jest skomplikowane. W oparciu o piśmiennictwo przedstawiono możliwości leczenia oraz własny przypadek złożonego zabiegu rekonstrukcyjnego obejmującego zarówno tkanki twarde, jak i powłoki okolicy czołowej z zastosowaniem prefabrykowanej protezy poliestrowej CODUBIX i wolnego płata tkankowego z zespoleniem mikrochirurgicznym. Jako podłoże dla wolnych przeszczepów skóry wykorzystano przeszczep mięśnia najszerszego grzbietu. Dobry wynik ostateczny terapii wskazuje na szerokie możliwości rekonstrukcji tkanek uszkodzonych podczas radioterapii.

Słowa kluczowe: chirurgia rekonstrukcyjna, mikronaczyniowe wolne płaty, popromienna martwica tkanek.

Copyright © 1989–2021 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.