Leczenie protetyczne u pacjentów z akromegalią – opis przypadków

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Alicja Winiarska, Ryszard Koczorowski, Marek Ruchała, Krzysztof Michałek1/2016/XLIV s. 91–96
Kliknij aby wrócić do spisu treści
91_1_44_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.16

Fraza do cytowania: Winiarska A., Koczorowski R., Ruchała M., Michałek K. Leczenie protetyczne u pacjentów z akromegalią – opis przypadków. Dental Forum. 2016;XLIV(1):91–96. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.16.

Spośród wszystkich chorób endokrynologicznych, akromegalia charakteryzuje się występowaniem znaczących zmian w obrębie twarzoczaszki, które dotyczą zarówno struktur kostnych, jak i tkanek miękkich. Stopień ich nasilenia zależy od czasu trwania aktywnego i nieleczonego schorzenia. Mało specyficzne i wolno rozwijające się objawy sprawiają, że prawidłowe rozpoznanie akromegalii u wielu pacjentów jest opóźnione o 6, a nawet 12 lat [1–3]. Tak długi okres powoduje wysoki stopień zaawansowania nieprawidłowości rozwijających się w przebiegu choroby. W obrębie twarzoczaszki szczególnie uciążliwy w aspekcie leczenia protetycznego staje się nadmierny rozrost żuchwy, który tak jak i inne zmiany szkieletowe, jest nieodwracalny. Wraz ze wszystkimi następstwami – zmianą rysów twarzy poprzez wysunięcie bródki, zwiększeniem rozpiętości dolnego łuku będącego w znacznej dysproporcji w stosunku do górnego oraz w konsekwencji pojawieniem się trem w przednim odcinku uzębienia – powiększona i ustawiona w protruzji żuchwa stawia wiele wymagań w czasie leczenia stomatologiczno‑protetycznego. W niniejszej pracy zostały przedstawione dwa przypadki pacjentów z aktywną akromegalią leczonych protetycznie w Klinice Gerostomatologii.

Słowa kluczowe: akromegalia, żuchwa, leczenie protetyczne.

Copyright © 1989–2021 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.