Implantacja natychmiastowa po minimalnie inwazyjnej ekstrakcji siekacza szczęki złamanego głęboko poddziąsłowo. Implantacja natychmiastowa w strefie estetycznej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Han van Dijk, Joost Brouwers1/2016/XLIV s. 103–109
Kliknij aby wrócić do spisu treści
103_1_44_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Dijk H.v., Brouwers J. Implantacja natychmiastowa po minimalnie inwazyjnej ekstrakcji siekacza szczęki złamanego głęboko poddziąsłowo. Implantacja natychmiastowa w strefie estetycznej. Dental Forum. 2016;XLIV(1):103–109.

Poniżej opisany został przypadek natychmiastowej implantacji po usunięciu prawego siekacza przyśrodkowego szczęki po leczeniu endodontycznym oraz wprowadzenia implantu Bego Semados RSX. Usuniętego zęba po urazie nie można było uratować, ponieważ linia złamania korony klinicznej była zlokalizowana głęboko pod brzegiem kości wyrostka. Ząb usunięto wykorzystując system do ekstrakcji Benex w celu ochrony tkanek twardych i miękkich. Łoże dla implantu zostało wypreparowane po ekstrakcji. Zostało ono przesunięte w kierunku podniebiennym, aby zachować blaszkę kości po stronie wargowej i aby uzyskać dobry wynik estetyczny. Ostateczne uzupełnienie protetyczne osadzono po 4 miesiącach gojenia otwartego bez obciążenia funkcjonalnego. Leczenie zakończyło się powodzeniem, a wynik estetyczny był dobry.

Słowa kluczowe: implantacja natychmiastowa, odbudowa zębów siecznych, implanty BEGO, strefa estetyczna.

Copyright © 1989–2021 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.