Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Wpływ rodzaju źródła światła na efekty termiczne generowane podczas reakcji polimeryzacji kompozytu płynnego przeznaczonego do techniki „bulk fill”

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Sebastian Pryliński, Joanna Kleczewska, Kinga Bociong, Agnieszka Pacyk, Monika Domarecka, Jerzy Sokołowski2/2015/XLIII s. 35–41
Kliknij aby wrócić do spisu treści
35_2_43_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Pryliński S., Kleczewska J., Bociong K., Pacyk A., Domarecka M., Sokołowski J. Wpływ rodzaju źródła światła na efekty termiczne generowane podczas reakcji polimeryzacji kompozytu płynnego przeznaczonego do techniki „bulk fill”. Dental Forum. 2015;XLIII(2):35–41.

Wstęp. Współczesne płynne materiały kompozytowe typu flow umożliwiają prace nawet w bardzo głębokich ubykach. Zmiany w składzie sprawiły, że wyparły one tradycyjne materiały podkładowe oraz umożliwiły modyfikacje technik aplikacji – technika „bulk fill”. Utwardzanie kompozytów następuje podczas egzotermicznej reakcji fotopolimeryzacji, przy użyciu lampy polimeryzacyjnej. Cieplny efekt reakcji polimeryzacji jest sumaryczną pochodną kinetyki samej reakcji i energii dostarczonej przez użyte źródło światła, co wymaga dokładniejszej analizy pod kątem potencjalnego wpływu wzrostu temperatury na tkanki zęba. Cel. Ocena efektów termicznych towarzyszących procesowi sieciowania materiału kompozytowego typu „bulk fill”, w zależności od rodzaju użytego źródła światła. Materiał i metody. Do badań użyto płynnego materiału kompozytowego SDR (Dentsply), w formie wypełnień. Próbki przygotowano w otwartej silikonowej matrycy, o średnicy 5 mm i grubości 1mm. Materiał SDR polimeryzowany był w warstwie o grubości 1 mm przy użyciu sześciu różnych lamp, z wykorzystaniem polimeryzacji ciągłej, która polegała na naświetlaniu materiału pełną mocą lampy, w czasie zgodnym z zaleceniami producenta. Efekty termiczne rejestrowano w postaci termogramów kamerą termowizyjną VigoCam v50 (VigoSystem, Polska), przy częstotliwości 20 ramek/s. Zarejestrowane dane pomiarowe analizowano przy użyciu oprogramowania komputerowego Therm (VigoSystem, Polska) oraz Excel (Microsoft), co pozwoliło na dokonanie kompleksowej oceny zmian temperatury materiałów w czasie utwardzania. Wyniki. Rodzaj lampy i warunki prowadzenia polimeryzacji wpływają w znaczący sposób na szybkość przyrostu temperatury w pierwszych sekundach polimeryzacji. Im wyższa gęstość mocy lampy, tym wyższe wartości współczynnika szybkości przyrostu temperatury (a). Wydłużenie czasu naświetlania skutkuje statystycznie wyższymi wartościami osiąganej temperatury maksymalnej.

Słowa kluczowe: materiały kompozytowe, bulk fill, lampy polimeryzacyjne, efekty termiczne.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.