Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Przegląd metod badania zmian erozyjnych zębów

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Tomasz Stefański, Piotr Malara, Anna Kloc‑Ptaszna, Lidia Postek‑Stefańska2/2015/XLIII s. 75–84
Kliknij aby wrócić do spisu treści
75_2_43_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Stefański T., Malara P., Kloc‑Ptaszna A., Postek‑Stefańska L. Przegląd metod badania zmian erozyjnych zębów. Dental Forum. 2015;XLIII(2):75–84.

W ostatnich latach obserwuje się istotny wzrost liczby badań nad erozjami zębów. Skutki oddziaływania kwasów na zmineralizowane tkanki zębów oceniano rozmaitymi metodami. Niejednokrotnie na podstawie tych badań oceniano skuteczność różnych związków przeciwerozyjnych i formułowano kliniczne zalecenia dotyczące profilaktyki erozji zębów. Celem artykułu jest krytyczny przegląd metod służących do jakościowej i ilościowej oceny zmian erozyjnych. Obok tradycyjnych, omówiono także nowe i rzadziej stosowane techniki. Szczególny nacisk położono na ograniczenia i przydatność każdej z nich w odniesieniu do stadium zmiany, rodzaju tkanki (szkliwo, zębina), charakteru dostarczanych danych (jakościowe, ilościowe), wymogu preparatyki próbek, możliwości wielokrotnych pomiarów, a także rodzaju eksperymentu (in vitro, in situ, in vivo). Zebrane w artykule informacje mogą ułatwić zaplanowanie przyszłych doświadczeń nad erozją zębów oraz pozwolić na uzyskanie wiarygodnych wyników.

Słowa kluczowe: erozja zębów, szkliwo, zębina, metody badania, pomiar.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.