Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Wypełnienie wsteczne kanałów korzeniowych po resekcji wierzchołka korzenia – przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Michał Heigelmann, Anna Wędrychowicz‑Welman, Adrian Szafiński, Tomasz Kuszczak2/2015/XLIII s. 93–98
Kliknij aby wrócić do spisu treści
93_2_43_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Heigelmann M., Wędrychowicz‑Welman A., Szafiński A., Kuszczak T. Wypełnienie wsteczne kanałów korzeniowych po resekcji wierzchołka korzenia – przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2015;XLIII(2):93–98.

Nowoczesne techniki endodontyczne i zaawansowane biotechnologicznie materiały do wypełnień kanałów korzeniowych znacznie ograniczyły liczbę zabiegów resekcji wierzchołka korzeniowego. Jednak okołowierzchołkowe stany zapalne, niekorzystne warunki anatomiczne, resorpcje i poziome złamania korzeni oraz nieprawidłowe leczenie endodontyczne (niedopełnienie kanału, przepchnięcie wypełnienia, perforacja korzenia, złamanie narzędzia), wymagają zastosowania tej procedury. Kanały korzeniowe wypełniane są najczęściej rdzeniem gutaperkowym z uszczelniaczem (żywice epoksydowe). Dobór materiału do wstecznego wypełnienia jest trudniejszy, ponieważ powinien on spełniać kryterium wysokiej biozgodności, szczelności, przylegania, dawać kontrast w rtg, i jednocześnie nie powinien być toksyczny, aktywny elektrochemicznie, kurczyć się, ulegać resorpcji, korozji i przebarwiać zębów. Na kolejnych etapach rozwoju endodoncji, do wstecznego wypełniania kanałów korzeniowych, stosowano: amalgamat srebra, złoto, gutaperkę, tlenek cynku z eugenolem, wodorotlenek wapnia, materiały złożone, śruby tytanowe, cementy, szkło‑jonomerowe, cermety, kompomery, cementy kostne Intermediate Restorative Material (IRM), Super Ethoxybezoic Acid (Super EBA) i Mineral Trioxide Aggregate (MTA) – zmodyfikowany cement Portlandzki oraz Biodentine. Wprawdzie zarówno MTA jak i Biodentine spełniają najwięcej wymaganych kryteriów, jednak nadal nie są idealnymi materiałami.

Słowa kluczowe: resekcja wierzchołka korzenia, wsteczne zamykanie kanału korzeniowego, materiały do wstecznego wypełnienia wierzchołka korzenia.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.