Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Zastosowanie elastycznych materiałów do wyścieleń protez ruchomych w leczeniu bezzębnych pacjentów w wieku podeszłym

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Rafał Brożek2/2015/XLIII s. 103–110
Kliknij aby wrócić do spisu treści
103_2_43_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Brożek R. Zastosowanie elastycznych materiałów do wyścieleń protez ruchomych w leczeniu bezzębnych pacjentów w wieku podeszłym. Dental Forum. 2015;XLIII(2):103–110.

W populacji osób starszych dużą grupę stanowią pacjenci z bezzębiem szczęki i/lub żuchwy oraz nieodwracalnym procesem resorpcji kości wyrostków zębodołowych. W związku z powyższym rekonstrukcje z zastosowaniem całkowitych protez ruchomych stwarzają przywrócenia sprawności czynnościowej narządu żucia. Lekarz stomatolog staje zatem przed koniecznością wykorzystania technik i materiałów umożliwiających przywrócenie estetyki i czynności narządu żucia przy zapewnieniu pacjentowi optymalnego komfortu użytkowego. Artykuł Praca prezentuje różne metody wykorzystania miękkich materiałów elastycznych w rehabilitacji protetycznej pacjentów starszych, u których stwierdzono trudne warunki podłoża protetycznego. Użycie elastycznych materiałów protetycznych należących do grupy elastomerów silikonowych polimeryzujących w temperaturze jamy ustnej oraz w wysokiej temperaturze są przedmiotem tego artykułu. Materiały elastyczne kompensują małą resiliencję śluzówkowego podłoża pod całkowitymi protezami i mogą być użyteczne przy doraźnym oraz finalnym leczeniu protetycznym bezzębnych pacjentów. Zastosowanie materiałów elastycznych umożliwiło skuteczną rehabilitację narządu żucia, szczególnie w początkowym okresie adaptacyjnym do protez ruchomych całkowitcyh.

Słowa kluczowe: stomatologia geriatryczna, proteza całkowita, miękkie masy wyścielające, elastomery silikonowe, podścielenie.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.