Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Odległe leczenie endodontyczne zębów stałych u osób dorosłych po złamaniu poprzecznym korzeni – opis przypadków

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Magdalena Czarnek‑Małaczyńska, Agnieszka Borucka‑Rostek, Hanna Napiontek‑Kubanek2/2015/XLIII s. 115–121
Kliknij aby wrócić do spisu treści
115_2_43_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Czarnek‑Małaczyńska M., Borucka‑Rostek A., Napiontek‑Kubanek H. Odległe leczenie endodontyczne zębów stałych u osób dorosłych po złamaniu poprzecznym korzeni – opis przypadków. Dental Forum. 2015;XLIII(2):115–121.

W pracy opisano dwa przypadki złamania poprzecznego korzeni siekaczy przyśrodkowych szczęki i ich leczenie, które podjęte zostało kilka lat po urazie. Przedstawiono główne etapy postępowania klinicznego poprzedzonego diagnozą udokumentowaną wywiadem, badaniem klinicznym oraz radiologicznym. Załączono dokumentację dwuletniej obserwacji wyników leczenia zachowawczego, która świadczy o możliwości zachowania zębów po urazie powikłanym złamaniem poprzecznym, nawet jeśli leczenie zostało podjęte dopiero po wystąpieniu dolegliwości bólowych.

Słowa kluczowe: uraz siekaczy przyśrodkowych stałych, złamanie poprzeczne korzeni zębów przednich szczęki, leczenie endodontyczne.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.