Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Nieinwazyjne badanie parametru rozciągliwości niestymulowanej śliny pełnej u kobiet ciężarnych – doniesienie wstępne

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Elżbieta Kubala, Danuta Lietz‑Kijak, Artur Perz, Tomasz Lipski, Paulina Strzelecka, Barbara Stępniak, Edward Kijak, Piotr Skomro, Marta Grzegocka, Łukasz Kopacz, Krystyna Lisiecka‑Opalko2/2016/XLIV s. 23–28
Kliknij aby wrócić do spisu treści
23_2_44_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.20

Fraza do cytowania: Kubala E., Lietz‑Kijak D., Perz A., Lipski T., Strzelecka P., Stępniak B., Kijak E., Skomro P., Grzegocka M., Kopacz Ł., Lisiecka‑Opalko K. Nieinwazyjne badanie parametru rozciągliwości niestymulowanej śliny pełnej u kobiet ciężarnych – doniesienie wstępne. Dental Forum. 2016;XLIV(2):23–28. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.20.

Wstęp. Ciąża jest okresem dynamicznych, fizjologicznych zmian w organizmie kobiety, przebiegających pod wpływem żeńskich hormonów płciowych. Wahania poziomu hormonów w organizmie ciężarnej, flory bakteryjnej, metabolizmu komórkowego, odpowiedzi immunologicznej organizmu oraz diety, mogą objawiać się zmianami w jamie ustnej. Obejmują one zarówno tkanki twarde, miękkie oraz wydzielinę gruczołów ślinowych. W czasie ciąży u kobiet mogą wystąpić zmiany stężeń organicznych i nieorganicznych składników śliny, które zapewniają integralność tkanek jamy ustnej.Ocenie poddano parametr rozciągliwości śliny u kobiet. Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 21 kobiet w wieku od 22 do 40 lat, będących w różnych trymestrach ciąży. Badanie przeprowadzano w godzinach porannych i przedpołudniowych (do godz. 12), wydzielina spoczynkowadeponowana byłaminimum godzinę od ostatniego posiłku. Wyniki. Analiza rozciągliwości przeprowadzono za pomocą urządzenia SALIMAT,prototypowego aparatu, któryumożliwia ocenę zmian badanego parametru śliny u kobiet ciężarnych w porównaniu do grupy kobiet niebędących w ciąży.Badanie właściwości fizycznych śliny jest szczególnie istotne w ciąży, ze względu na zachodzące pod wpływem hormonów zmiany w układzie stomatognatycznym. Diagnostyka z wykorzystaniem urządzenia jest nieinwazyjna i bezpieczna dla pacjentki oraz płodu.

Słowa kluczowe: ciąża, ślina, diagnostyka stomatologiczna, układ stomatognatyczny.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.