Wydanie 2/2016/XLIVLista artykułów zamieszczonych w numerze. Kliknij manuskrypt aby zobaczyć jego streszczenie lub pobierz pełną treść pracy w wersji elektronicznej (plik PDF).

Cyfrowa wersja wydania (plik PDF): 2_44_2016.pdf

Strony Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
11–16 Związek pomiędzy chorobami błony śluzowej jamy ustnej a paleniem tytoniu w populacji Polski północnej
Lech Marciszyn, Aida Kusiak, Adrian Maj
17–21 Wybór między opcjami leczenia ortodontycznego – aspekt bioetyczny
Dorota Cudziło, Małagorzata Pobol‑Aidi, Maja Matthews‑Kozanecka
23–28 Nieinwazyjne badanie parametru rozciągliwości niestymulowanej śliny pełnej u kobiet ciężarnych – doniesienie wstępne
Elżbieta Kubala, Danuta Lietz‑Kijak, Artur Perz, Tomasz Lipski, Paulina Strzelecka, Barbara Stępniak, Edward Kijak, Piotr Skomro, Marta Grzegocka, Łukasz Kopacz, Krystyna Lisiecka‑Opalko
29–34 Zaburzenia czynnościowe narządu żucia jako przyczyna dolegliwości bólowych w obrębie twarzoczaszki
Ewa Ferendiuk, Małgorzata Pihut, Małgorzata Górecka
35–39 Opieka stomatologiczna nad dziećmi w wieku żłobkowym na terenie miasta Poznania
Karolina Gerreth
41–46 Źródła komórek macierzystych w obrębie jamy ustnej – przegląd piśmiennictwa
Rafał Brożek, Maciej Kurpisz, Ryszard Koczorowski
47–52 Streptococcus mutans i Enterococcus faecalis jako ważne patogeny jamy ustnej
Monika Łukomska‑Szymańska, Beata Zarzycka, JaninaGrzegorczyk, Konrad Półtorak, Jerzy Sokołowski, Barbara Łapińska
53–58 Możliwości wykorzystania nanotechnologii w stomatologii
Dominika Sypniewska‑Kawka, Elżbieta Paszyńska
59–64 Zastosowanie laserów w stomatologii
Monika Urbaniak, Rafał Wiench
65–72 Całkowite protezy nakładowe oparte na strukturach belkowych implantów śródkostnych
Ryszard Koczorowski
73–77 Zastosowanie lasera CO2 10600 nm w leczeniu przerostu brodawkowatego błony śluzowej podniebienia – opis przypadku
Magdalena Kiedrowicz, Renata Samulak‑Zielińska, Mariusz Suwała, Elżbieta Dembowska
79–84 Zmiany w jamie ustnej w typie dystroficznym pęcherzowego oddzielania się naskórka – opis dwóch przypadków klinicznych
Natalia Kryszan, Maria Borysewicz‑Lewicka, Justyna Opydo‑Szymaczek
85–94 Grzybica rzekomobłoniasta jako powikłanie miejscowego leczenia liszaja płaskiego klobetazolem
Adrian Królak, Natalia Lewkowicz
95–100 Fluoroza zębów u pacjentki po przeszczepie nerki – opis przypadku
Małgorzata Gołąbek, Marzena Dąbrowska, Anna Surdacka
101–103 Doroczny Światowy Kongres Stomatologiczny FDI 2016 w Poznaniu
Alicja Winiarska
105–106 6. Kongres Implantoprotetyczny BEGO Semados®
Tomasz Musiał
107–110 Akademia Pierre Faucharda podczas Światowego Kongresu FDI w Poznaniu
Elżbieta Mierzwińska‑Nastalska, Katarzyna Gerreth, Zbigniew Klimek
Copyright © 1989–2021 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.