Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Wydanie 2/2016/XLIVLista artykułów zamieszczonych w numerze. Kliknij manuskrypt aby zobaczyć jego streszczenie lub pobierz pełną treść pracy w wersji elektronicznej (plik PDF).

Cyfrowa wersja wydania (plik PDF): 2_44_2016.pdf

Strony Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
11–16 Związek pomiędzy chorobami błony śluzowej jamy ustnej a paleniem tytoniu w populacji Polski północnej
Lech Marciszyn, Aida Kusiak, Adrian Maj
11_2_44_2016.pdf
17–21 Wybór między opcjami leczenia ortodontycznego – aspekt bioetyczny
Dorota Cudziło, Małagorzata Pobol‑Aidi, Maja Matthews‑Kozanecka
17_2_44_2016.pdf
23–28 Nieinwazyjne badanie parametru rozciągliwości niestymulowanej śliny pełnej u kobiet ciężarnych – doniesienie wstępne
Elżbieta Kubala, Danuta Lietz‑Kijak, Artur Perz, Tomasz Lipski, Paulina Strzelecka, Barbara Stępniak, Edward Kijak, Piotr Skomro, Marta Grzegocka, Łukasz Kopacz, Krystyna Lisiecka‑Opalko
23_2_44_2016.pdf
29–34 Zaburzenia czynnościowe narządu żucia jako przyczyna dolegliwości bólowych w obrębie twarzoczaszki
Ewa Ferendiuk, Małgorzata Pihut, Małgorzata Górecka
29_2_44_2016.pdf
35–39 Opieka stomatologiczna nad dziećmi w wieku żłobkowym na terenie miasta Poznania
Karolina Gerreth
35_2_44_2016.pdf
41–46 Źródła komórek macierzystych w obrębie jamy ustnej – przegląd piśmiennictwa
Rafał Brożek, Maciej Kurpisz, Ryszard Koczorowski
41_2_44_2016.pdf
47–52 Streptococcus mutans i Enterococcus faecalis jako ważne patogeny jamy ustnej
Monika Łukomska‑Szymańska, Beata Zarzycka, JaninaGrzegorczyk, Konrad Półtorak, Jerzy Sokołowski, Barbara Łapińska
47_2_44_2016.pdf
53–58 Możliwości wykorzystania nanotechnologii w stomatologii
Dominika Sypniewska‑Kawka, Elżbieta Paszyńska
53_2_44_2016.pdf
59–64 Zastosowanie laserów w stomatologii
Monika Urbaniak, Rafał Wiench
59_2_44_2016.pdf
65–72 Całkowite protezy nakładowe oparte na strukturach belkowych implantów śródkostnych
Ryszard Koczorowski
65_2_44_2016.pdf
73–77 Zastosowanie lasera CO2 10600 nm w leczeniu przerostu brodawkowatego błony śluzowej podniebienia – opis przypadku
Magdalena Kiedrowicz, Renata Samulak‑Zielińska, Mariusz Suwała, Elżbieta Dembowska
73_2_44_2016.pdf
79–84 Zmiany w jamie ustnej w typie dystroficznym pęcherzowego oddzielania się naskórka – opis dwóch przypadków klinicznych
Natalia Kryszan, Maria Borysewicz‑Lewicka, Justyna Opydo‑Szymaczek
79_2_44_2016.pdf
85–94 Grzybica rzekomobłoniasta jako powikłanie miejscowego leczenia liszaja płaskiego klobetazolem
Adrian Królak, Natalia Lewkowicz
85_2_44_2016.pdf
95–100 Fluoroza zębów u pacjentki po przeszczepie nerki – opis przypadku
Małgorzata Gołąbek, Marzena Dąbrowska, Anna Surdacka
95_2_44_2016.pdf
101–103 Doroczny Światowy Kongres Stomatologiczny FDI 2016 w Poznaniu
Alicja Winiarska
101_2_44_2016.pdf
105–106 6. Kongres Implantoprotetyczny BEGO Semados®
Tomasz Musiał
105_2_44_2016.pdf
107–110 Akademia Pierre Faucharda podczas Światowego Kongresu FDI w Poznaniu
Elżbieta Mierzwińska‑Nastalska, Katarzyna Gerreth, Zbigniew Klimek
107_2_44_2016.pdf
Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.