Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Opieka stomatologiczna nad dziećmi w wieku żłobkowym na terenie miasta Poznania

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Karolina Gerreth2/2016/XLIV s. 35–39
Kliknij aby wrócić do spisu treści
35_2_44_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.22

Fraza do cytowania: Gerreth K. Opieka stomatologiczna nad dziećmi w wieku żłobkowym na terenie miasta Poznania. Dental Forum. 2016;XLIV(2):35–39. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.22.

Cel. Celem pracy jest przedstawienie opieki stomatologicznej, którą objęte są dzieci uczęszczające do żłobków znajdujących się na terenie miasta Poznania. Materiał i metody. Badanie socjomedyczne przeprowadzone zostało wśród 157 rodziców dzieci w wieku od 10 do 42 miesięcy, uczęszczających do 4 żłobków znajdujących się na terenie miasta Poznania. Pytania kwestionariusza dotyczyły powodu, z jakiego odbyła się pierwsza wizyta u stomatologa, rodzaju zabiegów stomatologicznych przeprowadzonych już u dziecka oraz informacji, czy kiedykolwiek lekarz pediatra kierował dziecko do dentysty. Do oceny statystycznej różnic w udzielanych odpowiedziach pomiędzy rodzicami dziewczynek i chłopców wykorzystano test różnic między dwoma wskaźnikami struktury oraz program Statistica v10. Wyniki. Najczęstszym powodem zgłoszenia się na pierwszą wizytę do stomatologa była chęć przeprowadzenia badania jamy ustnej u dziecka (27,39%). Jedynie u 2,55% dzieci przeprowadzono zabieg lakierowania zębów. Do lekarza stomatologa skierowanych zostało przez specjalistę z dziedziny pediatrii zaledwie 1,28% dzieci, przy czym nie było to związane z oceną stanu uzębienia dzieci. Wnioski. Konieczne jest wprowadzenie intensywnych działań edukacyjnych wśród rodziców w celu skłonienia ich do objęcia dzieci stomatologiczną opieką profilaktyczną od momentu wyrznięcia pierwszych zębów. Ważną rolę mogą także pełnić specjaliści z dziedziny pediatrii, gdyż mają bezpośredni kontakt z pacjentem od jego narodzin.

Słowa kluczowe: opieka stomatologiczna, dzieci żłobkowe.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.