Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Źródła komórek macierzystych w obrębie jamy ustnej – przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Rafał Brożek, Maciej Kurpisz, Ryszard Koczorowski2/2016/XLIV s. 41–46
Kliknij aby wrócić do spisu treści
41_2_44_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.23

Fraza do cytowania: Brożek R., Kurpisz M., Koczorowski R. Źródła komórek macierzystych w obrębie jamy ustnej – przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2016;XLIV(2):41–46. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.23.

Celem niniejszej pracy był przegląd współczesnej wiedzy dotyczącej poszczególnych typów komórek macierzystych wywodzących się z tkanek jamy ustnej, mających zastosowanie w stomatologii regeneracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji, zmieniającej się w zależności od miejsca ich pochodzenia. Wzrastająca liczba doświadczeń klinicznych, wśród których coraz większy odsetek stanowią badania randomizowane prowadzone na licznych grupach pacjentów, pozwala przypuszczać, że w niedługim czasie wybrane metody terapii z użyciem komórek macierzystych pochodzenia zębowego mogą zostać wprowadzone do rutynowego repertuaru zastosowań klinicznych

Słowa kluczowe: mezenchymalne komórki macierzyste, indukowane pluripotentne komórki macierzyste, stomatologia, regeneracja kości, inżynieria tkankowa.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.