Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Streptococcus mutans i Enterococcus faecalis jako ważne patogeny jamy ustnej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Monika Łukomska‑Szymańska, Beata Zarzycka, JaninaGrzegorczyk, Konrad Półtorak, Jerzy Sokołowski, Barbara Łapińska2/2016/XLIV s. 47–52
Kliknij aby wrócić do spisu treści
47_2_44_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.24

Fraza do cytowania: Łukomska‑Szymańska M., Zarzycka B., JaninaGrzegorczyk , Półtorak K., Sokołowski J., Łapińska B. Streptococcus mutans i Enterococcus faecalis jako ważne patogeny jamy ustnej. Dental Forum. 2016;XLIV(2):47–52. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.24.

Próchnica zębów jest chorobą przewlekłą i występuje u ponad 80% dorosłej populacji na świecie. Zaobserwowano występowanie charakterystycznej flory bakteryjnej w poszczególnych stadiach rozwoju zmiany próchnicowej. Najważniejszymi bakteriami w procesie próchnicowym są S. mutans, S. sobrinus i Lactobacillaceae. Konsekwencją braku leczenia próchnicy może być pierwotne zakażenie kanału oraz zapalenie tkanek okołowierzchołkowych. W pierwotnie zakażonym kanale korzeniowym 90% mikroflory stanowią bakterie beztlenowe. Zdecydowanie najczęstszą przyczyną niepowodzeń pierwotnego leczenia endodontycznego jest zakażenie wewnątrzkanałowe oraz przeciek koronowy. System kanałowy podczas wtórnego zakażenia jest zasiedlany przez bakterie względnie beztlenowe Gram‑dodatnie. Patogenem o największym znaczeniu klinicznym jest E. faecalis, który może stanowić ponad 70% bakterii znajdujących się w kanale. W pracy opisano szczegółowo drobnoustroje S. mutans i E. faecalis, z uwzględnieniem ich roli w procesie próchnicowym i chorobach tkanek okołowierzchołkowych, systematyki, budowy, antybiotykooporności, antybiotykowrażliwości oraz metabolizmu.

Słowa kluczowe: próchnica zębów, S. mutans, E. faecalis.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.