Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Całkowite protezy nakładowe oparte na strukturach belkowych implantów śródkostnych

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Ryszard Koczorowski2/2016/XLIV s. 65–72
Kliknij aby wrócić do spisu treści
65_2_44_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.27

Fraza do cytowania: Koczorowski R. Całkowite protezy nakładowe oparte na strukturach belkowych implantów śródkostnych. Dental Forum. 2016;XLIV(2):65–72. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.27.

W pracy przedstawiono zalety całkowitych protez typu overdenture opartych i kotwiczonych na śródkostnych wszczepach w odniesieniu do tradycyjnych protez ruchomych utrzymywanych na podłożu w wyniku czynnościowego przyssania. Celem pracy była prezentacja dwóch bezzębnych przypadków klinicznych zaopatrzonych uzupełnieniami typu nakładowego (overdenture) w żuchwie i szczęce z zastosowaniem retencji belkowych (clip bar) na śródkostnych wszczepach. Zaprezentowano różne rozwiązania konstrukcyjne z zastosowaniem matryc metalowych i z tworzywa na elementach belkowych. Wieloletnie doświadczenia autora w leczeniu bezzębia żuchwy i szczęki przy użyciu implantów stomatologicznych wskazują na wyraźnie odczuwalny przez pacjentów komfort użytkowy i poprawę wydolności żucia wynikającą ze stabilnego kotwiczenia protez całkowitych do elementów bezpośrednio umiejscowionych w kości wyrostków zębodołowych.

Słowa kluczowe: protezy nakładowe, retencja protez całkowitych, wszczepy śródkostne, elementy retencyjne.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.