Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Zastosowanie lasera CO2 10600 nm w leczeniu przerostu brodawkowatego błony śluzowej podniebienia – opis przypadku

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Magdalena Kiedrowicz, Renata Samulak‑Zielińska, Mariusz Suwała, Elżbieta Dembowska2/2016/XLIV s. 73–77
Kliknij aby wrócić do spisu treści
73_2_44_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.28

Fraza do cytowania: Kiedrowicz M., Samulak‑Zielińska R., Suwała M., Dembowska E. Zastosowanie lasera CO2 10600 nm w leczeniu przerostu brodawkowatego błony śluzowej podniebienia – opis przypadku. Dental Forum. 2016;XLIV(2):73–77. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.28.

Cel. Celem pracy było przedstawienie zastosowania lasera CO2 w przypadku przerostu błony śluzowej podniebienia twardego w przebiegu stomatopatii protetycznej. Materiał i metoda. Mężczyzna w wieku 53 lat, ogólnie zdrowy, nieprzyjmujący leków został skierowany do Poradni Periodontologii w celu przygotowania podłoża protetycznego przed wymianą protezy całkowitej górnej. Badanie przedmiotowe wykazało przerost brodawkowaty błony śluzowej podniebienia, klasyfikowany jako III typ zapalenia protetycznego według Newtona. Na podstawie badania mykologicznego wykluczono infekcję grzybiczą, a następnie zastosowano leczenie zachowawcze przez okres 2 tygodni. Ze względu na brak poprawy klinicznej zaproponowano laserowe usunięcie przerostu błony śluzowej podniebienia. Wykonano trzykrotne złuszczanie błony śluzowej podniebienia laserem CO2 o mocy 3 W, w trybie pracy ciągłej, w odstępach dwutygodniowych. Gojenie przebiegało w sposób niepowikłany. Wyniki. W wyniku zastosowania 3 zabiegów z użyciem lasera CO2 usunięto całkowicie przerost brodawkowaty błony śluzowej podniebienia. Uzyskano tym samym prawidłowe podłoże protetyczne przed wykonaniem całkowitej protezy górnej. Wnioski. W przypadku rozległych zmian na błonie śluzowej jamy ustnej zabieg laserowej waporyzacji przerośniętych tkanek jest doskonałą alternatywą dla klasycznego leczenia chirurgicznego. Zastosowanie lasera ogranicza krwawienie pola zabiegowego, zmniejsza ryzyko zakażenia rany pozabiegowej, przyspiesza gojenie przyszłego podłoża protetycznego oraz ogranicza ryzyko powstania blizn.

Słowa kluczowe: laser CO2, przerost brodawkowaty błony śluzowej podniebienia, stomatopatie protetyczne.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.