Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Grzybica rzekomobłoniasta jako powikłanie miejscowego leczenia liszaja płaskiego klobetazolem

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Adrian Królak, Natalia Lewkowicz2/2016/XLIV s. 85–94
Kliknij aby wrócić do spisu treści
85_2_44_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.30

Fraza do cytowania: Królak A., Lewkowicz N. Grzybica rzekomobłoniasta jako powikłanie miejscowego leczenia liszaja płaskiego klobetazolem. Dental Forum. 2016;XLIV(2):85–94. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.30.

Liszaj płaski jamy ustnej jest przewlekłą, zapalną chorobą związaną z patologiczną aktywacją limfocytów T. Dokładna etiologia tego schorzenia pozostaje nieznana, dlatego leczenie liszaja płaskiego jamy ustnej sprowadza się do zmniejszania objawów, głównie wskutek hamowania miejscowej odpowiedzi immunologicznej. Miejscowe kortykosteroidy są często polecane jako leki pierwszego rzutu w objawowym leczeniu liszaja płaskiego. Miejscowe leczenie kortykosteroidami zazwyczaj jest przewlekłe lub powinno być powtarzane w momencie zaostrzenia objawów liszaja płaskiego, co może przyczyniać się do zwiększania częstotliwości efektów ubocznych, jak na przykład objawowa kandydoza, którą odnotowano w 12–30% przypadków. Pomimo że leki przeciwgrzybicze są czasami podawane razem z miejscowymi sterydami, co powinno pomóc w zapobieganiu wtórnej grzybicy jamy ustnej, skuteczność takiej terapii była ostatnio kwestionowana. W niniejszej pracy prezentujemy dwóch pacjentów z liszajem płaskim jamy ustnej, leczonych miejscowo klobetazolem, u których rozwinęła się ostra grzybica rzekomobłoniasta. Podejmujemy dyskusję na temat opcji leczenia i proponujemy protokół kliniczny, który może być pomocny podczas podejmowania decyzji w leczeniu liszaja płaskiego jamy ustnej.

Słowa kluczowe: liszaj płaski, leczenie miejscowymi sterydami, grzybica rzekomobłoniasta.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.