Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Doroczny Światowy Kongres Stomatologiczny FDI 2016 w Poznaniu

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Alicja Winiarska2/2016/XLIV s. 101–103
Kliknij aby wrócić do spisu treści
101_2_44_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Winiarska A. Doroczny Światowy Kongres Stomatologiczny FDI 2016 w Poznaniu. Dental Forum. 2016;XLIV(2):101–103.

Największy coroczny 104 Światowy Kongres Stomatologiczny FDI (FDI Annual World Dental Congress, AWDC) odbył się po raz pierwszy w Polsce, w Poznaniu w dniach 7–10 września 2016. FDI jest największą organizacją lekarsko‑dentystyczną na świecie, zrzeszającą ponad 200 krajowych organizacji stomatologicznych. Została założona w Paryżu, w 1900 roku pod francuską nazwą Fédération Dentaire Internationale, od której pochodzi do dzisiaj stosowany skrót FDI. Reprezentację polskich stomatologów w strukturach organizacji (Polski Komitet Narodowy) tworzyła Naczelna Izba Lekarska wraz z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym. Cele FDI, określone w znowelizowanej w 2008 roku konstytucji, skupiają się na tworzeniu i uzgadnianiu wspólnej polityki w zakresie zdrowia jamy ustnej, stałego doskonalenia programów edukacyjnych i prezentowaniu wspólnego stanowiska w sprawach o zasięgu światowym, jak również wspieraniu aktywności organizacji członkowskich w działaniach prozdrowotnych. To właśnie z inicjatywy FDI w 2007 roku ogłoszono coroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej, który obecnie przypada 21 marca. Najważniejszym wydarzeniem organizowanym corocznie przez FDI jest Światowy Parlament Stomatologiczny (FDI World Dental Parliament) oraz odbywający się równolegle Coroczny Światowy Kongres Dentystyczny FDI (AWDC), obejmujący konferencje naukowe połączone z wystawą sprzętu i materiałów stomatologicznych.

Słowa kluczowe: .

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.