Komputerowa analiza zwarcia w grupie osób z akromegalią

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Alicja Winiarska, Ryszard Koczorowski, Marcin Winiarski2/2017/XLV s. 31–36
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.18

Fraza do cytowania: Winiarska A., Koczorowski R., Winiarski M. Komputerowa analiza zwarcia w grupie osób z akromegalią. Dental Forum. 2017;XLV(2):31–36. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.18.

Wstęp. Charakterystyczne w przebiegu akromegalii powiększenie żuchwy może w znaczący sposób wpłynąć na funkcjonowanie narządu żucia. Cel. Komputerowa analiza zwarcia, przeprowadzona aparatem T-scan III w grupie osób z akromegalią. Materiał i metody. Grupę badaną stanowiły 22 osoby ze zdiagnozowaną, czynną akromegalią, natomiast grupę kontrolną 22 zdrowe osoby z pełnym uzębieniem. Analizę przeprowadzono w oparciu o parametry mierzone aparatem T-scan III Tekscan. Wyniki. Średnie wartości różnic w rozkładzie sił zwarciowych między prawą a lewą stroną różnią się w sposób istotny statystycznie w grupie z akromegalią. Obserwujemy też znaczące przeniesienie sił na przedni odcinek łuku zębowego. Czas okluzji OT jest wydłużony powyżej normy, a środek sił zwarciowych jest położony poza obszarem referencyjnym. Wnioski. Komputerowa analiza zwarcia u pacjentów z akromegalią wykazuje zmiany kontaktów między zębami przeciwstawnymi oraz zmiany rozkładu i zbalansowania sił żucia.

Słowa kluczowe: akromegalia, T-scan, komputerowa analiza zwarcia.

Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.