Wydanie 2/2017/XLVLista artykułów zamieszczonych w numerze. Kliknij manuskrypt aby zobaczyć jego streszczenie lub pobierz pełną treść pracy w wersji elektronicznej (plik PDF).

Cyfrowa wersja wydania (plik PDF): 2_45_2017.pdf

Strony Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
11–20 Ocena stężeń wybranych białek ostrej fazy po zabiegu augmentacji zębodołu materiałem kościozastępczym R.T.R.
Ewa Czechowska, Marek Kuras, Jerzy Sokalski
21–29 Wpływ pokrycia powierzchni cementów szkło‑jonomerowych powłoką nanokompozytową na ich wybrane właściwości
Agata Szczesio, Krzysztof Sokołowski, Joanna Nowak, Kinga Bociong, Karolina Kopacz, Jerzy Sokołowski
31–36 Komputerowa analiza zwarcia w grupie osób z akromegalią
Alicja Winiarska, Ryszard Koczorowski, Marcin Winiarski
37–43 Badanie wytrzymałości na zrywanie wybranych magnesów o różnej sile przyciągania
Natalia Brusiłowicz, Weronika Huss, Włodzimierz Więckiewicz
45–48 Opis metodyki badania klinicznego pacjentów z zaburzeniami stawów skroniowo‑żuchwowych według klasyfikacji DC/TMD
Anna Sójka, Jakub Pilarski, Wiesław Hędzelek
49–58 Ocena skuteczności stosowania wybranych leków przeciwbólowych po zabiegach operacyjnego usuwania zatrzymanych dolnych trzecich zębów trzonowych
Katarzyna Błochowiak, Adrian Szafiński, Kamila Gryniewicz, Jerzy Sokalski
59–63 Analiza pacjentów leczonych protetycznie we wrocławskiej klinice w latach 2006–2013 z powodu urazów twarzoczaszki
Włodzimierz Więckiewicz, Wojciech Florjański, Gniewko Więckiewicz, Andrzej Małysa
65–69 Zaburzenia lipidowe u pacjentów z rakiem jamy ustnej i leukoplakią – przegląd piśmiennictwa
Andrzej Kołciuk, Paweł J. Zawadzki, Izabela Strużycka
71–80 Postępowanie kliniczne i wykonawstwo laboratoryjne protez ruchomych z użyciem technologii CAD/CAM – przegląd piśmiennictwa
Sebastian Farmas, Andrzej Gala
81–84 Elektroniczne papierosy a jama ustna
Dominika Cichońska, Aida Kusiak
85–90 Zwiększenie objętości dziąseł – przegląd piśmiennictwa
Anna Bartkowiak, Włodzimierz Łojewski
91–96 Terapia ortodontyczna zaburzeń zębowo‑zgryzowych u dorosłych z dysplazją obojczykowo‑czaszkową – przegląd piśmiennictwa kazuistycznego
Marta Worona, Teresa Matthews-Brzozowska
97–100 Właściwości urządzeń polimeryzacyjnych wykorzystywanych w stomatologii odtwórczej na podstawie przeglądu piśmiennictwa
Szymon Kubanek, Marta Strykowska, Beata Czarnecka
101–105 Ciężkie zapalenie jamy ustnej związane z zespołem Stevensa-Johnsona
Katarzyna Błochowiak, Bartłomiej Kamiński, Henryk Witmanowski, Jerzy Sokalski
107–114 Martwica bifosfonianowa kości szczęk – przegląd piśmiennictwa i opis przypadków
Maciej Włodarczyk, Piotr Radziszewski, Maciej Podsiadło, Emil Kalinowski, Jerzy Reymond
115–118 Sprawozdanie z 1. Europejskiego Kongresu – International Congress of Oral Implantologists i 10. Międzynarodowego Kongresu PSI/ICOI
Monika Żmuda
119–121 105 Swiatowy Kongres Stomatologiczny FDI w Madrycie – sprawozdanie
Rafał Brożek
Copyright © 1989–2021 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.