Terapia ortodontyczna zaburzeń zębowo‑zgryzowych u dorosłych z dysplazją obojczykowo‑czaszkową – przegląd piśmiennictwa kazuistycznego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Marta Worona, Teresa Matthews-Brzozowska2/2017/XLV s. 91–96
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.27

Fraza do cytowania: Worona M., Matthews-Brzozowska T. Terapia ortodontyczna zaburzeń zębowo‑zgryzowych u dorosłych z dysplazją obojczykowo‑czaszkową – przegląd piśmiennictwa kazuistycznego. Dental Forum. 2017;XLV(2):91–96. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.27.

Dokonano przeglądu piśmiennictwa kazuistycznego pod kątem możliwości przeprowadzenia terapii ortodontycznej u pacjentów dorosłych z dysplazją obojczykowo‑czaszkową. W analizowanych pracach preferowaną metodą diagnostyki nieprawidłowości zębowych był pantomogram, tylko nieliczni badacze wykorzystali CBCT. U żadnego pacjenta nie przeprowadzono badania słuchu, mimo że pewne publikacje donoszą o istnieniu niedosłuchu u pacjentów z CCD. Preferowaną metodą korekty nieprawidłowości zębowych u pacjentów dorosłych z dysplazją obojczykowo‑czaszkową jest leczenie protetyczno‑chirurgiczne lub ortodontyczno‑chirurgiczne. Wdrożona przez badaczy strategia leczenia ortodontycznego obejmowała inicjację wyrzynania zatrzymanych zębów stałych przy zastosowaniu trakcji ortodontycznej, a także korektę zgryzu krzyżowego przedniego, bocznego i otwartego. Zastosowane metody długoletniej terapii ortodontycznej skutkowały osiągnięciem stabilnego efektu końcowego.

Słowa kluczowe: dysplazja obojczykowo‑czaszkowa, zaburzenia zębowo-zgryzowe, korekcje zgryzowe.

Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.