Właściwości urządzeń polimeryzacyjnych wykorzystywanych w stomatologii odtwórczej na podstawie przeglądu piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Szymon Kubanek, Marta Strykowska, Beata Czarnecka2/2017/XLV s. 97–100
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.28

Fraza do cytowania: Kubanek S., Strykowska M., Czarnecka B. Właściwości urządzeń polimeryzacyjnych wykorzystywanych w stomatologii odtwórczej na podstawie przeglądu piśmiennictwa. Dental Forum. 2017;XLV(2):97–100. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.28.

Materiały kompozytowe należą do jednych z najczęściej wykorzystywanych materiałów w bezpośredniej odbudowie zębów stałych. Materiały te od początku pojawienia się na rynku ewoluowały pod względem składu chemicznego, właściwości fizycznych, jak i samego procesu wiązania. Obecnie większość materiałów kompozytowych polimeryzuje na żądanie pod wpływem światła niebieskiego, którego źródłem są lampy polimeryzacyjne. Na rynku dostępne są różne urządzenia emitujące fale w zakresie światła widzialnego, niezbędne do inicjacji reakcji polimeryzacji. Są to lampy halogenowe, lampy ledowe, lampy plazmowe i lasery argonowe. Do urządzeń najbardziej popularnych wśród stomatologów należą dostępne od wielu lat lampy halogenowe, nowsze technologicznie lampy diodowe emitujące światło oraz mniej popularne lasery argonowe i lampy plazmowe. Różne źródła światła wiążą się nie tylko z różną technologią lamp, ale również zmienną mocą lamp, szerokością spektrum wydzielanego promieniowania, jak i dostępnymi czasami polimeryzacji. Znajomość różnic w stosowanych w codziennej praktyce lampach polimeryzacyjnych pozwala na odpowiedni wybór i stosowanie tych urządzeń w codziennej praktyce dentystycznej.

Słowa kluczowe: materiały kompozytowe, lampy polimeryzacyjne, polimeryzacja.

Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.