Ciężkie zapalenie jamy ustnej związane z zespołem Stevensa-Johnsona

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Katarzyna Błochowiak, Bartłomiej Kamiński, Henryk Witmanowski, Jerzy Sokalski2/2017/XLV s. 101–105
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.29

Fraza do cytowania: Błochowiak K., Kamiński B., Witmanowski H., Sokalski J. Ciężkie zapalenie jamy ustnej związane z zespołem Stevensa-Johnsona. Dental Forum. 2017;XLV(2):101–105. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.29.

Celem pracy było przedstawienie i porównanie obrazu klinicznego i wyników leczenia dwóch przypadków zespołu Stevensa‑Johnsona i związanego z nim zapalenia jamy ustnej oraz wskazanie ich najbardziej typowych cech klinicznych. Zespół Stevensa‑Johnsona jest najpoważniejszym, skórnym niepożądanym efektem na leki i zwykle obejmuje reakcje na oku i błonie śluzowej jamy ustnej. Jest grupa leków, które mogą powodować zespół Stevensa‑Johnsona. Zapalenie jamy ustnej zwykle poprzedza wystąpienie bolesnej, uogólnionej wysypki pęcherzykowo‑rumieniowej. Może rozprzestrzenić się na gardło, krtań, jamę nosową i układ oddechowy. Może ograniczać otwieranie ust i powodować problemy z mówieniem i jedzeniem. SJS może powodować ciężkie, uogólnione zapalenie i uszkodzenia wielonarządowe. Charakteryzuje się bolesnym rumieniem z tworzeniem pęcherzy i owrzodzeń. W leczeniu zastosowano kortykosterydy.

Słowa kluczowe: zespół Stevensa‑Johnsona, zapalenie jamy ustnej, niepożądane reakcje na leki.

Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.