Sprawozdanie z 1. Europejskiego Kongresu – International Congress of Oral Implantologists i 10. Międzynarodowego Kongresu PSI/ICOI

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Monika Żmuda2/2017/XLV s. 115–118
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Żmuda M. Sprawozdanie z 1. Europejskiego Kongresu – International Congress of Oral Implantologists i 10. Międzynarodowego Kongresu PSI/ICOI. Dental Forum. 2017;XLV(2):115–118.

Siedem warsztatów przedkongresowych, X Consensus Conference ICOI, 330 uczestników z całego świata oraz 18 wykładowców, 23 wystawiające się firmy, 26 uzyskanych Międzynarodowych Umiejętności Implantologicznych Fellowship, 18 Diplomate, Międzynarodowa Sesja Plakatowa i 2. międzynarodowy weekend Curriculum Implantologii, czyli 10. Międzynarodowy Kongres PSI już za nami.

Słowa kluczowe: .

Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.