Występowanie lęku u pacjentów leczonych stomatologicznie

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Monika Skowron, Martyna Waliczek, Przemysław Nowak, Włodzimierz Więckiewicz1/2018/XLVI s. 101–105
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.14

Fraza do cytowania: Skowron M., Waliczek M., Nowak P., Więckiewicz W. Występowanie lęku u pacjentów leczonych stomatologicznie. Dental Forum. 2018;XLVI(1):101–105. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.14.

Lęk występujący u pacjenta przed i podczas zabiegu stomatologicznego jest reakcją na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne. Jego skutki można rozpatrywać w płaszczyźnie fizjologicznej, behawioralnej oraz psychologicznej. Jest to emocja, której doświadczają zarówno osoby zdrowe, jak i chore. Celem pracy było przedstawienie problematyki lęku u pacjentów poddawanych zabiegom stomatologicznym w oparciu o polskie i zagraniczne artykuły. Omówiono zagadnienia: etiologii, rodzajów i konsekwencji reakcji lękowych u pacjentów stomatologicznych oraz metody oceny poziomu nasilenia lęku towarzyszącego zabiegom stomatologicznym. Podkreślono, że oszacowanie poziomu lęku u pacjenta przed leczeniem stomatologicznym jest bardzo istotne, ponieważ może wpłynąć na cały proces terapeutyczny, w tym harmonogram wizyt z uwzględnieniem wizyty adaptacyjnej, plan i proponowane metody leczenia, technikę przeprowadzenia znieczulenia czy też konieczność stosowania premedykacji farmakologicznej.

Słowa kluczowe: lęk, leczenie stomatologiczne.

Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.