Biomechaniczne aspekty leczenia stomatologicznego z użyciem kompozytów wzmocnionych włóknem (FRC)

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Rafał Brożek, Ryszard Koczorowski, Barbara Dorocka‑Bobkowska2/2018/XLVI s. 50–56
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.26

Fraza do cytowania: Brożek R., Koczorowski R., Dorocka‑Bobkowska B. Biomechaniczne aspekty leczenia stomatologicznego z użyciem kompozytów wzmocnionych włóknem (FRC). Dental Forum. 2018;XLVI(2):50–56. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.26.

Wysoka wytrzymałość i niewielka masa sprawiają, że materiały kompozytowe wzmocnione włóknem (FRC) są coraz chętniej stosowane w leczeniu pacjentów z częściowymi lub całkowitymi brakami zębowymi. Tego typu materiały mogą być z powodzeniem racjonalnie stosowane w zmiennym, trudnym i zróżnicowanym środowisku jamy ustnej stając się często skuteczną alternatywą dla innych, często droższych, rozwiązań protetycznych. Nieustane pogłębianie wiedzy z tego zakresu niewątpliwie ułatwi uzyskanie zadowalających pod względem klinicznym i ekonomicznym uzupełnień protetycznych wykonanych z FRC. W oparciu o dane zawarte w recenzowanych artykułach naukowych dokonano przeglądu wiedzy z tego zakresu ze szczególnym uwzględnieniem właściwości biomechanicznych tej grupy materiałów stomatologicznych.

Słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, kompozyt wzmocniony włóknem (FRC), przegląd piśmiennictwa.

Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.