Wydanie 2/2018/XLVILista artykułów zamieszczonych w numerze. Kliknij manuskrypt aby zobaczyć jego streszczenie lub pobierz pełną treść pracy w wersji elektronicznej (plik PDF).

Cyfrowa wersja wydania (plik PDF): 2_46_2018.pdf

Strony Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
11–16 Insulinoterapia przy użyciu osobistej pompy insulinowej oraz lepsze wyrównanie glikemii związane z mniejszą akumulacją płytki nazębnej u dorosłych chorych na cukrzycę typu 1
Mateusz Tarnowski, Anna Duda‑Sobczak, Dorota Zozulińska‑Ziółkiewicz, Marzena Wyganowska‑Swiątkowska
17–22 Biopsja wargowych gruczołów ślinowych w diagnostyce zespołu Sjögrena — doświadczenia własne
Katarzyna Błochowiak, Marzena Wyganowska‑Świątkowska
23–28 Analiza mięśni narządu żucia u dzieci z problemami neurologicznymi
Roksana Malak, Krzysztof Gawriołek, Joanna Borek, Agnieszka Górna, Joanna Samborska, Dorota Sikorska, Marcin Kasperkowicz, Ewa Mojs, Agata Czajka‑Jakubowska, Włodzimierz Samborski
29–36 Stomatologiczne zachowania prozdrowotne dzieci pięcioletnich — badanie ankietowe rodziców
Renata Śniatała, Karolina Gerreth, Dominika Wychowaniec, Maria Borysewicz‑Lewicka
37–42 Związek stanu zapalnego tkanek dziąseł z pośrednimi wykładnikami insulinooporności u dorosłych osób z cukrzycą typu 1 — badanie przekrojowe
Mateusz Tarnowski, Anna Duda‑Sobczak, Dorota Zozulińska‑Ziółkiewicz, Marzena Wyganowska‑Swiątkowska
44–49 Osiągnięcia w dziedzinie żywic kompozytowych w stomatologii klinicznej
Szymon Kubanek, Beata Czarnecka, John W. Nicholson
50–56 Biomechaniczne aspekty leczenia stomatologicznego z użyciem kompozytów wzmocnionych włóknem (FRC)
Rafał Brożek, Ryszard Koczorowski, Barbara Dorocka‑Bobkowska
57–65 Stomatologiczne przygotowanie pacjenta do zabiegu transplantacji macierzystych komórek krwiotwórczych (HCT) na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych
Agnieszka Bogusławska-Kapała, Kazimierz Hałaburda, Izabela Strużycka
65–72 Współczesne poglądy na temat leczenia periimplantitis — przegląd piśmiennictwa
Magdalena Nowak, Szymon Kubanek, Wiesław Hędzelek
73–78 Rodzaje i charakterystyka standardowych wkładów koronowo‑korzeniowych — przegląd piśmiennictwa
Agata Kolenda, Rafał Ziarkowski
79–83 Wpływ palenia tytoniu na wybrane właściwości fizykochemiczne śliny — przegląd piśmiennictwa
Dominika Cichońska, Aida Kusiak
84–90 Halitoza — etiologia, diagnostyka i leczenie — przegląd piśmiennictwa
Magdalena Nowak, Wiesław Hędzelek
91–95 Niefluorkowe systemy do remineralizacji zębów
Elżbieta Paszyńska, Tomasz Dąbkowski, Katarzyna Leszczyńska, Justyna Otulakowska-Skrzyńska, Szymon Rzątowski, Anna Pawłowska-Lis, Aneta Olszewska, Anna Ratoń, Maria Gawriołek
96–104 Ślina jako płyn biologiczny w diagnostyce chorób ogólnoustrojowych — przegląd piśmiennictwa
Kacper Nijakowski, Anna Surdacka
105–113 Fotofunkcjonalizacja: rehabilitacja pełnego łuku zębowego z natychmiastowym obciążeniem — opis przypadku
Marco Roy, Adam Piosik, Wieslaw Hedzelek
114–117 Olbrzymi gruczolak wielopostaciowy podniebienia
Katarzyna Błochowiak, Bartłomiej Kamiński, Marzena Wyganowska-Świątkowska
118–124 Wielokanałowe drugie zęby przedtrzonowe szczęki — opis przypadków
Kacper Nijakowski, Aleksandra Klimek, Kinga Andrysiak, Zuzanna Dorawa, Filip Fagiewicz, Karolina Soboczyńska, Anna Surdacka
125–130 Zastosowanie materiału elastycznego do podścieleń protez ruchomych w leczeniu protetycznym pacjentów w wieku senioralnym z rozszczepem podniebienia — opis przypadku
Zbigniew Kucharski
131–136 Przewlekłe zapalenie drobnych gruczołów ślinowych u pacjentki z liszajem twardzinowym — opis przypadku
Adrian Królak, Natalia Lewkowicz
141–143 7. Międzynarodowy Kongres BEGO SEMADOS w Warszawie — sprawozdanie
Katarzyna Konieczna‑Piżuch
Copyright © 1989–2021 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.