Stomatologiczne przygotowanie pacjenta do zabiegu transplantacji macierzystych komórek krwiotwórczych (HCT) na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Agnieszka Bogusławska-Kapała, Kazimierz Hałaburda, Izabela Strużycka2/2018/XLVI s. 57–65
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.27

Fraza do cytowania: Bogusławska-Kapała A., Hałaburda K., Strużycka I. Stomatologiczne przygotowanie pacjenta do zabiegu transplantacji macierzystych komórek krwiotwórczych (HCT) na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych. Dental Forum. 2018;XLVI(2):57–65. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.27.

Przeszczepienie komórek krwiotwórczych (HCT — ang. Hematopoietic Cell Transplantation) wiąże się z wysokim ryzykiem powikłań w jamie ustnej, które znacząco obniżają jakość życia pacjenta, a w niektórych przypadkach zagrażają jego zdrowiu i życiu. Właściwa opieka stomatologiczna odgrywa kluczową rolę w obniżeniu tego ryzyka. W artykule omówiono przygotowanie stomatologiczne chorego do zabiegu transplantacji macierzystych komórek krwiotwórczych (HCT) na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad podstawowej opieki stomatologicznej (BOC — ang. Basic Oral Care), rozumianej jako systematyczne przeprowadzanie rutynowych czynności mających na celu podtrzymywanie zdrowia jamy ustnej i zapobieganie powikłaniom. Omówiono przygotowanie stomatologiczne chorego do przeszczepienia, z podkreśleniem konieczności eliminacji potencjalnych ognisk zakażenia i źródeł krwawienia.

Słowa kluczowe: przeszczepienie komórek krwiotwórczych, opieka stomatologiczna, okres przed przeszczepieniem.

Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.