Współczesne poglądy na temat leczenia periimplantitis — przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Magdalena Nowak, Szymon Kubanek, Wiesław Hędzelek



2/2018/XLVI s. 65–72
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.28

Fraza do cytowania: Nowak M., Kubanek S., Hędzelek W. Współczesne poglądy na temat leczenia periimplantitis — przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2018;XLVI(2):65–72. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.28.

Rekonstrukcje protetyczne wsparte na implantach dentystycznych są obecnie najlepszą metodą odbudowy braków zębowych. Najczęściej występującym powikłaniem mogącym prowadzić do niepowodzenia w rehabilitacji implantoprotetycznej jest periimplantitis. W terapii periimplantitis możliwych jest kilka opcji leczenia w zależności od zaawansowania stanu klinicznego. =

Słowa kluczowe: periimplantitis, mucositis, terapia periimplantitis.





Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.