Rodzaje i charakterystyka standardowych wkładów koronowo‑korzeniowych — przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Agata Kolenda, Rafał Ziarkowski2/2018/XLVI s. 73–78
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.29

Fraza do cytowania: Kolenda A., Ziarkowski R. Rodzaje i charakterystyka standardowych wkładów koronowo‑korzeniowych — przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2018;XLVI(2):73–78. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.29.

Standardowe wkłady koronowo‑korzeniowe stanowią alternatywę dla wkładów indywidualnych podczas odbudowy zębów po leczeniu endodontycznym. Bazując na dostępnym piśmiennictwie przedstawiono podział wraz z ogólną charakterystyką standardowych wkładów koronowo‑korzeniowych oraz omówiono czynniki wpływające na trwałość odbudowy z ich wykorzystaniem. Porównano także właściwości cementów lutujących stosowanych do osadzania standardowych wkładów koronowo‑korzeniowych. Wkłady standardowe zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem nie tylko upraszczają procedurę odbudowy, ale i gwarantują jej trwałość.

Słowa kluczowe: standardowe wkłady koronowo‑korzeniowe, odbudowa protetyczna, odbudowa po leczeniu endodontycznym, cementy lutujące.

Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.