Zastosowanie materiału elastycznego do podścieleń protez ruchomych w leczeniu protetycznym pacjentów w wieku senioralnym z rozszczepem podniebienia — opis przypadku

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Zbigniew Kucharski2/2018/XLVI s. 125–130
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.37

Fraza do cytowania: Kucharski Z. Zastosowanie materiału elastycznego do podścieleń protez ruchomych w leczeniu protetycznym pacjentów w wieku senioralnym z rozszczepem podniebienia — opis przypadku. Dental Forum. 2018;XLVI(2):125–130. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.37.

Leczenie pacjentów w wieku senioralnym z nie leczonym wcześniej rozszczepem podniebienia twardego może sprawiać wiele trudności. Artykuł opisuje przypadek pacjenta w wieku 82 lat, z rozszczepem podniebienia po stronie lewej, leczonego z zastosowaniem protezy typu overdenture. Tak zaplanowane leczenie z wykorzystaniem ruchomego uzupełnienia protetycznego podścielonego materiałem elastycznym, przynosi wiele korzyści u pacjentów w starszym wieku, u których wcześniej nie zamknięto chirurgicznie szczeliny rozszczepu, pozwalając na zadowalającą rehabilitację narządu żucia i zamknięcie połączenia pomiędzy jamą ustną i nosową.

Słowa kluczowe: podścielenie, materiały elastyczne.

Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.