Przewlekłe zapalenie drobnych gruczołów ślinowych u pacjentki z liszajem twardzinowym — opis przypadku

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Adrian Królak, Natalia Lewkowicz2/2018/XLVI s. 131–136
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.38

Fraza do cytowania: Królak A., Lewkowicz N. Przewlekłe zapalenie drobnych gruczołów ślinowych u pacjentki z liszajem twardzinowym — opis przypadku. Dental Forum. 2018;XLVI(2):131–136. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.38.

Zapalenie ślinianek obejmuje szereg jednostek chorobowych gruczołów ślinowych o zróżnicowanej etiologii. Procesem zapalnym mogą zostać objęte duże gruczoły odpowiedzialne za wytwarzanie śliny, takie jak ślinianki przyuszne, podżuchwowe i podjęzykowe oraz drobne gruczoły ślinowe, znajdujące się na wargach, podniebieniu, języku i policzkach. Czynnikami wywołującymi dane schorzenia mogą być infekcje wirusowe, zakażenia bakteryjne oraz czynniki autoimmunologiczne, a proces zapalny przebiega w sposób ostry, przewlekły lub przewlekle zaostrzony. Zmiany o typie liszaja twardzinowego rzadko występują w jamie ustnej. Najczęściej dotyczą okolic narządów płciowych, ale również mogą pojawiać się na skórze całego ciała. W pracy przedstawiono opis przypadku wystąpienia przewlekłego zaostrzonego zapalenia drobnych gruczołów ślinowych u 64-letniej pacjentki z liszajem twardzinowym.

Słowa kluczowe: przewlekłe zapalenie ślinianek, liszaj twardzinowy.

Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.